Bilolycka – så gör du om du krockat med bilen eller kört av vägen

Det finns många olika typer av bilolyckor och hur du ska agera skiljer sig åt beroende på olyckstypen och skadeläget. Här berättar vi vad du ska göra vid krock eller kollision med annat fordon samt vid singelolycka, till exempel om du kört av vägen. Oavsett hur olyckan gått till uppmanar vi dig till att försöka hålla dig lugn och ta djupa andetag, även om det känns svårt.

Att vara med om en bilolycka är en dramatisk upplevelse och det kan kännas väldigt obehagligt. Hur du ska agera beror i huvudsak på typen av olycka, dess omfattning och om det finns skadade som behöver akut hjälp.

Därför är denna artikel indelad i två olika kapitel baserat på olyckstypen. Vi börjar med kollision med andra fordon. Vill du istället läsa om hur du ska agera efter en singelolycka, klicka här.

Om du krockat med bilen

Om du krockat, blivit påkörd eller om någon annan typ av kollision skett är det viktigt att du snabbt skapar dig en överblick av olycksplatsen.

Är olyckan allvarlig och det finns skadade ska du eller någon annan så snabbt som möjligt ringa 112 så att hjälp snabbt kan komma fram. Är det en mindre olycka och ingen skadats räcker det i princip att du och den andra föraren byter kontakt- och försäkringsinformation. Tycker du att det behövs polis på plats för att hjälpa till ringer du 114 14.

Nedan följer en mer noggrann steg för steg-guide med information om hur du ska agera.

Två personer som krockat med bilen
Hur du ska agera om du krockat med bilen beror på hur allvarlig bilolyckan är och om det finns skadade.

Larma och ta hand om akut skadade

Ring 112 om det finns akut skadade eller om du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst eller polis på olycksplatsen.

Hjälp akut skadade och utgå från första hjälpens LABC, minnesregeln för hur och i vilken ordning du ska göra saker. Det står för Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt.

LABC i korthet

Se till att den som befinner sig i ett livsfarligt läge omedelbart flyttas. Till exempel om den skadade riskerar att bli påkörd eller om det finns risk för att det börjar brinna.

Kontrollera sedan personens medvetande och andning, se vid behov till att luftvägar är öppna, placera personen i stabilt sidoläge eller utför hjärt- och lungräddning.

Vid kraftig blödning ska du se till att stoppa denna och slutligen ska du, ifall du misstänker att personen drabbats av chock eller cirkulationssvikt, motverka detta.

Mer om L-ABC och vad du ska göra om någon är allvarligt skadad

Du ska inte annat än i nödfall flytta en skadad då det kan förvärra skadorna. Se till att de skadade är varma och håll ett öga på dem så att olycksläget inte förvärras. Kom också ihåg att transport till sjukhus bör ske i ambulans. Försök inte själv transportera en skadad till sjukhus, förutsatt att inte du i kontakt med sjukvården blir direkt ombedd att göra detta.

Det kan vara klokt att kontakta sjukvården även om skadeläget upplevs som lindrigt. Ett exempel är då förare eller passagerare känner stelhet eller smärta i nacke och axlar eftersom det kan vara tecken på whiplashskada. Är du osäker på hur en icke akut skada ska hanteras kan du kontakta 1177 för råd om vård.

Sätt ut varningstriangel

Så fort som möjligt efter att eventuella skadade fått hjälp ska du slå på varningsblinkers på inblandade fordon. Sätt också ut varningstrianglar på lämpligt avstånd från olycksplatsen, cirka 200–300 meter innan. Detta så att andra trafikanter uppmärksammas och varnas för att en olycka skett.

Var försiktig när du rör dig på vägen så att du inte blir påkörd av efterföljande bilar. Försök vistas på vägen så lite som möjligt. Om du har en reflexväst i bilen är det bra att ta på sig den innan du går ut på vägen, detta även om det är ljust ute. Med reflexvästen på syns du mycket bättre i trafiken.

Dokumentera och ta kontaktuppgifter

Även om ni så fort som möjligt bör flytta fordonen så att de inte står i vägen för annan trafik är det, ur försäkrings- och rättssynpunkt, klokt att först dokumentera olyckan. Enklast är att ta bilder, till exempel med din mobiltelefon.

När du dokumenterar olyckan bör du fotografera bilarnas position, registreringsskyltar och hur skadeplatsen ser ut. Flytta sedan, om möjligt, bilarna så att trafiken kan komma fram på ett tryggt sätt.

OBS! Om någon skadats svårt eller omkommit i olyckan får du endast flytta på fordon ifall de utgör fara för annan trafik.

Ta sedan kontaktuppgifter till föraren. Helst namn, adress, telefon, mejl, försäkringsbolag och registreringsnummer. Be även att få se körkortet så att du vet vem som har kört bilen och fotografera det helst.

Om någon skadats i olyckan ska du ta namn, personnummer och telefonnummer till dem så att de kan få ersättning. Samla även in kontaktuppgifter till vittnen, det vill säga alla som såg olyckan. De kan hjälpa polis och försäkringsbolag att ta reda på vad som hände.

Kontakta försäkringsbolaget

När situationen på olycksplatsen är under kontroll bör du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag, det vill säga företaget du har din bilförsäkring hos. Även om du inte är vållande ska du anmäla olyckan till ditt försäkringsbolag om du, dina passagerare eller din bil skadats. Det samma gäller om din bil orsakat skada på annans egendom.

Läs mer om försäkringsbolagets inblandning och vem som betalar vid en olycka längre ner.

Om du inte kan köra bilen från olycksplatsen kontaktar du assistans/bilbärgare så kör de både bilen och dig till en verkstad. Har du en bil med fri assistans inkluderat i din försäkring kostar bärgningen inget. I annat fall varierar självrisk eller kostnad beroende på försäkringsbolagets villkor.

Bil som bärgas efter bilolycka
Om du inte kan köra från platsen efter en bilolycka kontaktar du bärgare som hjälper dig.

Efter olyckan, skriv ner vad som hände

Det är lätt att glömma hur en olycka egentligen gick till – speciellt vid traumatiska händelser och om någon blev skadad. Man blir ofta osäker i efterhand och kommer inte ihåg detaljer. Därför är det bra att så snart som möjligt efter olyckan skriva ner vad som hände så detaljerat som möjligt.

Om det hjälper dig att minnas kan du också ta foton vid olycksplatsen i efterhand, till exempel ta bild på korsningen där krocken skedde eller liknande.

Exempel på frågor att fundera på:

 • Vad gjorde jag?
 • Hur fort körde jag?
 • Vad gjorde de andra inblandade?
 • Var skedde olyckan – typ av väg/trafiksituation, antal filer osv?
 • Vilka trafikregler gäller på platsen?
 • Hur var väder och väglag – var det mörkt, regnigt eller halt ex?

Dina skyldigheter vid bilolycka

Det är många som inte känner till detta, men om du är inblandad i en trafikolycka har du som trafikant vissa skyldigheter. Det spelar ingen roll om det är du som orsakat olyckan eller om du endast är vittne, du har fortfarande skyldigheter.

I Trafikförordningen anges vilka skyldigheter du som trafikant har. Bland annat är du skyldig att stanna kvar på platsen och, så gott du kan, hjälpa eventuella skadade. Du ska även varna andra förare och försöka skapa en så säker situation som möjligt på olycksplatsen (2 kap 8 § Trafikförordningen).

Om du varit inblandad i en trafikolycka måste du också, på uppmaning av annan person som haft del i olyckan eller vars egendom skadats, uppge ditt namn och din adress samt lämna upplysningar om händelsen.

Om du avlägsnar dig från platsen för en trafikolycka som du haft del i utan att ha fullgjort dina skyldigheter kan du dömas för det brott som i dagligt tal kallas smitning. Något som kan ge böter eller fängelse i högst ett år (5 § i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).

Krock mellan två bilar
Enligt lag ska du som varit delaktig i en bilolycka stanna och hjälpa eventuellt skadade samt varna andra och försöka skapa en så säker situation som möjligt på olycksplatsen.

Sammanfattning

Nedan har vi tagit fram en kortfattad lista på vad du behöver tänka på om du är inblandad i en kollision.

 • Larma 112 vid behov.
 • Hjälp akut skadade.
 • Sätt ut varningstriangel.
 • Dokumentera olyckan genom att ta bilder.
 • Flytta fordonen om lämpligt.
 • Skriv upp den andre förarens person- och kontaktuppgifter.
 • Ta namn och telefonnummer till eventuella vittnen
 • Ta telefonnummer och personnummer på de personer som eventuellt skadats i olyckan.
 • Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag, alla inblandade behöver göra varsin anmälan.

Förare som kört i diket med bilen en vinterdag
En singelolycka innebär att du har varit med om en bilolycka utan att någon annan varit inblandad, till exempel om du kört i diket.

Om du varit med om en singelolycka

En singelolycka innebär att du har varit med om en bilolycka utan att någon annan har varit inblandad. Det kan till exempel vara att du kört in i en stolpe, ner i ett dike eller att du råkat köra på någon annans egendom såsom en bil, fastighet eller brevlåda.

Om du krockat med ett vilt djur räknas det som viltolycka. Läs mer om vad du ska göra om du varit med om en viltolycka eller kört på ett djur.

En singelolycka kan vara mer eller mindre allvarlig. Från långsamma avåkningar eller dikeskörningar till större olyckor där du, dina passagerare, en trafikanordning eller egendom skadats allvarligt.

Vid behov, larma och hjälp akut skadade

Om du eller en passagerare är allvarligt skadad ska du omgående ringa 112 och påbörja första hjälpen.

Så ska du agera om någon skadats allvarligt vid en bilolycka

Sätt ut varningstriangel

Slå så snart som möjligt efter olyckan på varningsblinkers och flytta din bil från vägen för att undvika följdolyckor. Om bilen är så skadad att den inte går att köra bör du och eventuella passagerare flytta er till en säker plats. Detta så att ni inte riskerar att bli påkörda av någon annan.

OBS! Om någon skadats svårt eller omkommit i olyckan får du endast flytta på ditt fordon ifall det utgör fara för annan trafik.

Sätt ut en varningstriangel på lämpligt avstånd från olycksplatsen, cirka 200–300 meter före, så att andra trafikanter uppmärksammas och varnas för att en olycka skett.

Försök vistas så lite på vägen som möjligt och var försiktig så att du inte blir påkörd av efterföljande bilar. Om du har en reflexväst i bilen är det bra att ta på sig den innan du går ut på vägen, även om det är ljust ute.

Om din olycka resulterat i att det ligger trasiga föremål eller annat på vägbanan bör du försöka flytta på detta, om det kan göras utan att du riskerar din egen säkerhet.

Om du inte klarar att säkra platsen på egen hand, ring polisen på 114 14 och begär hjälp. Om faran är överhängande för dig själv eller andra, ring 112.

Träd som fallit över vägen efter en singelolycka
Om din olycka resulterar i att det hamnat lösa föremål eller annat på vägen ska du försöka röja vägbanan så gott det går. Vid behov, kontakta polisen på 114 14 eller larma 112 om det är akut.

Om din olycka orsakat skador på annat än din bil

Om din olycka innebär att något skadats är du skyldig enligt lag att kontakta ägaren alternativt polisen. Vem du ska kontakta beror på vad som skadats i samband med olyckan.

Vid skada av egendom
Om du skadat någon annans egendom, till exempel en bil, brevlåda eller någons staket, ska du i första hand kontakta ägaren. Om du inte kan få tag på ägaren kan du vid mindre olyckor, till exempel om du kört på en brevlåda, fullgöra uppgiftsskyldigheten genom att lämna ett meddelande.

På en lapp eller dylikt ska du då beskriva vad som hänt och lämna namn, adress och telefonnummer. Om olyckan är mer omfattande och du inte får tag på ägaren ska du kontakta polisen på 114 14, eller i mer akuta fall 112.

Vid skada av trafikanordning
Har du kört på och skadat ett vägmärke eller annan trafikanordning ska du i första hand försöka återställa det skadade. Går inte detta ska du kontakta polisen på 114 14. Om något skadats så allvarligt att det utgör fara för andra trafikanter, till exempel om du kört sönder ett vägräcke, bör du larma 112.

Polisbilar i city
Vid en singelolycka behöver du bara kontakta polis eller räddningstjänst om någon är allvarligt skadad, om du behöver hjälp på olycksplatsen eller om du skadat trafikanordningen eller egendom och ej får tag på ägaren.

Kontakta försäkringsbolaget

Om ingen annan är inblandad och olyckan inte medfört skada på annans egendom eller trafikanordning behöver du inte kontakta polisen. Då räcker det med att du anmäler singelolyckan till ditt försäkringsbolag för att få ersättning om du, dina passagerare eller din bil skadats.

Läs mer om försäkringsbolagets inblandning och vad du kan få ersättning för vid en singelolycka längre ner.

Om din bil är i så pass dåligt skick att den inte går att köra kan du ringa bärgningshjälp eller assistans som kan ta bilen till en verkstad. Har du fri assistans inkluderat i din försäkring kostar bärgningen inget. I annat fall varierar självrisk eller kostnad beroende på ditt försäkringsbolags villkor.

Dina skyldigheter vid singelolycka

Om du är inblandad i en singelolycka har du enligt Trafikförordningen vissa skyldigheter. Bland annat är du skyldig att stanna kvar på platsen för att varna andra förare och försöka skapa en så säker situation som möjligt (2 kap 8 § Trafikförordningen). Det är därför du ska sätta ut en varningstriangel och så gott det går röja på vägen efter din olycka.

Du måste också, på uppmaning av annan person vars egendom skadats, uppge ditt namn och din adress samt lämna upplysningar om händelsen.

Om du avlägsnar dig från platsen för en trafikolycka som du haft del i utan att ha fullgjort dina skyldigheter kan du dömas för det brott som i dagligt tal kallas smitning. Det kan ge böter eller fängelse i högst ett år (5 § i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).


Vit bil som kör i city

Vad täcker försäkringen i samband med en bilolycka?

Efter en trafikolycka gör du en anmälan till ditt försäkringsbolag om människor, fordon eller egendom skadats. Vilka skador som täcks vid en bilolycka beror på vem som bär skuld till olyckan och vilken försäkring du har.

Olika försäkringsbolag har olika villkor, t.ex. olika hög självrisk. Här berättar vi i generella ordalag vad som gäller. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller för just dig.

Du eller föraren av din bil är vållande
Är du vållande hjälper din trafikförsäkring dig med ersättning för skador som du orsakat på någon annans bil eller egendom.

Din trafikförsäkring ersätter också personskador som du, dina passagerare, eventuella gångtrafikanter eller cyklister råkat ut för. Om en förare eller passagerare i en annan bil skadas är det den bilens trafikförsäkring som täcker deras skador – detta alltså även om du är vållande.

Trafikförsäkringen är det lägsta skyddet du kan teckna för din bil och så länge din bil används i trafik måste den enligt svensk lag vara försäkrad. Det är ibland inte helt enkelt att förstå, men har du hel- eller halvförsäkring har du alltså både trafikförsäkring och den extra försäkringen.

Om du orsakade krocken eller olyckan behöver du ha en helförsäkring eller vagnskadegaranti för att få hjälp med skadorna på din bil. Det som kallas drulleförsäkring gäller inte vid bilolyckor.

En annan förare är vållande
Om en annan förare var vållande täcker dennes trafikförsäkring skadorna på din bil eller egendom. Om du eller en passagerare i din bil skadats vid olyckan täcks det av din trafikförsäkring.

 • Helförsäkring eller vagnskadegaranti – ersätter skador på din bil vid olyckor du vållat
 • Trafikförsäkring – ersätter personskador och skador på annans egendom
 • Trafikförsäkringsföreningen – ersätter personskador och skador på annans egendom om det vållande fordonet är oförsäkrat eller okänt, t.ex. vid smitning.
Skadad bil efter bilolycka
Vem som betalar för skadorna efter en bilolycka beror på vem som var vållande.

Vem betalar vid en bilolycka?

När man nyttjar en försäkring betalar man i regel något som kallas självrisk. Självrisken är en fast summa eller en procentuell del av kostnaden för reparationen. Även om bilförsäkringen kan täcka kostnaderna för skadorna efter en bilolycka kan det alltså finnas en självrisk som du eller någon annan behöver betala.

Vem som betalar självrisken efter en bilolycka beror på vem som orsakade olyckan, det vill säga vem som är vållande. Det är nämligen den vållande personens försäkring som kommer att belastas.

En annan förare är vållande
Om du krockat och det är den andra föraren som var vållande till olyckan behöver inte du betala någon självrisk. Eventuella personskador, skadorna på din bil och skador på eventuell egendom ersätts av den andra partens trafikförsäkring.

Här blir det lite omständligt eftersom det är din trafikförsäkring som ersätter dina personskador – du betalar dock ingen självrisk om du kan bevisa att en annan förare är vållande.

Även om den andre personen inte betalar sin självrisk kan du känna dig lugn, du får betalt via dennes försäkringsbolag ändå.

Du eller föraren av din bil är vållande
Om du eller någon som kört din bil är vållande till olyckan är det din trafikförsäkring som ska ersätta skadorna för övriga inblandade. Självrisken i sådana fall varierar. Vissa försäkringsbolag har 0 kronor i självrisk och vissa har 1000 kr.

De flesta bolag har ett tillägg på 1000 kronor om föraren i samband med olyckan brutit mot lagen eller är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull.

Skador på din bil när du varit vållande kan ersättas om du har helförsäkring alternativt vagnskadegaranti. Du betalar då den självrisk som gäller för vagnskadeförsäkringen respektive vagnskadegarantin. Denna självrisk är ganska hög och varierar beroende på vad du valt när du tecknande försäkringen, ofta cirka 3000–6000 kronor.

Verktyg skadeverkstad

Små skador, bucklor eller repor kan en skadeverkstad ofta laga billigare än vad självrisken för vagnskada kostar. Dessutom utan hela processen med skadereglering. Har du en liten skada efter en bilolycka som du varit vållande till hjälper vi dig gärna. Kontakta oss idag

Vem anmäler man till?

Skadad vid en krock mellan två eller flera fordon: Den som skadas vid en kollision med ett annat fordon ska anmäla skadan till försäkringsbolaget för det fordon den satt i, detta oavsett vem som anses ha orsakat olyckan.

Skadad vid en singelolycka: Den som skadas vid en singelolycka ska anmäla skadan till fordonets försäkringsbolag.

Skadad som gångtrafikant eller cyklist: En gångtrafikant eller cyklist som skadats vid en trafikolycka ska anmäla skadan till det påkörande fordonets försäkringsbolag. Om flera fordon medverkat till skadan kan man anmäla till något av fordonens trafikförsäkringar. Trafikförsäkringarna för de inblandade bilarna har då ett solidariskt betalningsansvar.

Skadad av ett oförsäkrat eller okänt fordon: Den som skadas av ett oförsäkrat fordon ska anmäla skadan till Trafikförsäkringsföreningen. Detsamma gäller om ett okänt fordon orsakat skadan – exempelvis en smitare.

Se till att få dina skador dokumenterade

Om du drabbats av en personskada i trafiken bör du så snart som möjligt söka vård och se till att dina skador dokumenteras. Det medicinska underlaget är oftast helt avgörande vid bedömningen av ersättning.

Vanligt att må dåligt efter bilolycka

Slutligen vill vi säga att vi hoppas att du mår bra trots omständigheterna och att vår guide hjälpte dig hantera bilolyckan. När man varit med om en traumatisk händelse på detta sätt kan man efteråt uppleva oro, stress och må dåligt. Det är inget ovanligt och absolut inte något du behöver skämmas över.

Mår du dåligt efter en bilolycka finns det hjälp att få, tveka inte att ta den! På 1177.se kan du läsa mer.

Var rädd om dig! <3


Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Senast uppdaterad: 2024-01-15

Bilbolaget

2023-07-20

Relaterade artiklar Se alla

Så löser du vinterns fem vanligaste bilproblem

Under vinterhalvåret är det vanligt att få problem med bilen. Vi tar upp fem av de vanligaste problemen och ger dig tips på hur du löser dem.

Regler för dimljus – då får du använda dem

Är du en av de som är osäker på hur dimljus får användas? Vi berättar vilka regler som gäller och visar hur symbolerna för dimljus ser ut.

AdBlue – vad är det och varför behövs det?

Ordet AdBlue känner många igen men vet kanske inte vad det betyder eller används till. Vi reder ut vad AdBlue är och slår hål på myter.

Regler för parkeringsljus – så använder du dessa

Vet du hur parkeringsljus ska användas? Vi berättar när och hur dessa positionsljus ska användas samt hur symbolen ser ut. Experten svarar.

Se alla