Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Bogsera bilen – regler och tips för bogsering

Är du osäker på vilka regler som gäller när du ska bogsera bilen? För att du ska slippa läsa igenom Trafikverkets alla lagar kommer vi i den här artikeln berätta vilka regler du måste följa, saker du bör tänka på och självklart ge några tips på vägen för en smidigare bogsering.

Var bilen går sönder går tyvärr inte att påverka. Det kan lika väl ske på en vältrafikerad motorväg som på parkeringen inne i stan. Oavsett är det irriterande och kanske lite obehagligt. Nu måste du ringa bärgare eller någon som kan hjälpa dig bogsera bilen.

För att bogseringen av bilen ska gå så smidigt som möjligt finns det några saker du bör tänka på, det ska vi gå igenom nu.

Två män som knuffar en trasig bil ut till sidan av vägen
Innan du går ut i vägen och försöker flytta på din trasiga bil är det bra om du sätter ut en varningstriangel på lämpligt avstånd före platsen.

Varningsblinkers och varningstriangel

Oavsett om du tänker ringa bärgare eller själv ska bogsera din bil med hjälp av familj eller vänner bör du först och främst varna andra trafikanter för att din bil står efter vägen. När bilen havererat ska du därför börja med att varna dina medtrafikanter genom att slå på varningsblinkers.

Placera sedan ut varningstriangeln minst 100 meter från bilen, gärna längre, för att minska risken för eventuella olyckor. Var försiktig om du befinner dig på en vältrafikerad väg. Håll dig längst vägrenen och ring bärgningsbil om platsen kan innebära fara för dig. Din säkerhet är viktigast.

Kontrollera bilen för säker bogsering

För säker bogsering måste vissa saker fungera på bilen som ska bogseras, till exempel bromsar och styrning. Detta både för din och andras säkerhet. Du kan använda listan nedan som checklista, kom dock ihåg att din säkerhet är viktigast. Genomför inte dessa kontroller ifall det utsätter dig eller någon annan för fara. Ring då bärgningsbil och håll dig borta från vägen.

Tips: Gå igenom checklistan innan du ringer efter bogseringshjälp, ibland kan nämligen bärgningsbil vara bästa alternativet.

Kontrollera att:

 • Bromsarna fungerar. Detta är viktigt då den havererade bilen behöver fungerande bromsar vid eventuella rödljus eller snäva kurvor.
 • Styrningen fungerar. Ratten får inte vara låst under bogsering då föraren måste kunna styra bilen.
 • Däcken inte fått punktering.
 • Varningsblinkers och lysen fungerar som de ska. Fungerar inte lyset måste extra ljus fästas på bilen. Vitt ljus med vita reflexer fram och rött ljus med röda reflexer bak.
Bil vars bromsljus lyser - en sak som är viktig att kontrollera inför bogsering
Innan bogsering ska du alltid kontrollera att alla lysen fungerar på bilen. 

Vid bogsering är det särskilt viktigt att styrningen och bromsarna fungerar då föraren i den bogserade bilen ska kunna manövrera och ha kontroll över bilen hela resan.

Då man indirekt kör bilen även fast den bogseras måste båda förarna ha ett giltigt körkort, det är för många en självklarhet. Tänk också på att föraren i bogseringsbilen även måste ha behörighet för det havererade fordonet (Riksdagen 2 kap 1 § 2015:791). Till exempel får en bil som kräver c-behörighet inte bogseras av någon med b-körkort, även fast du kör din egen bil som bara kräver b-kort.

Du måste även ta hänsyn till vikten på de båda bilarna. Bilen som havererat får enligt Trafikförordningen 4 kap 2 § inte väga mer än två gånger så mycket som bogseringsbilen. Överskrider vikten den tillåtna maxgränsen måste bärgare tillkallas.

Är du osäker på vad bilen väger? Skriv in registreringsnumret på Transportstyrelsens hemsida och få tillgång till all information.

Bogsera automat- eller manuellväxlade bilar

Automat- och manuella bilar skiljer sig åt när det kommer till bogsering. Skillnaden har med växellådans smörjning att göra. Börja med att kontrollera om den havererade bilen klarar bogsering, det står vanligtvis i handboken/manualen. Biltillverkaren kan nämligen avråda från bogsering av automatbilar.

Anledningen till detta? När en automatväxlad bil bogseras ska motorn vara avstängd. Detta innebär att smörjningen av växellådan, vilket sker när motorn är igång, upphör. Växlarna roterar då med hög kraft utan smörjning, något som kan resultera i att växellådan skadas allvarligt.

Måste du bogsera en automatväxlad bil bör du endast köra 1-2 km i låg hastighet, max 20-25 km/h. Lägg då växeln i neutralt läge och lyft upp drivhjulen om möjligt. Kom dock ihåg att det ändå finns en risk att växellådan går sönder.

Tips: Är automatbilen fyrhjulsdriven, ring bärgningsbil.

Kan man bogsera en elbil? Eftersom alla elbilar är automatväxlade gäller ovanstående information även för elbilar. Kolla alltid i handboken vad tillverkaren rekommenderar innan du bogserar.

Närbild på automatbils växelspak
Vid bogsering av automat- eller elbil kan växellådan gå sönder. Kolla därför alltid vad tillverkaren rekommenderar innan du försöker bogsera.

Har bilen manuell växellåda är det enklare. Lägg växeln i friläge och starta om möjligt bilen. Låt motorn gå på tomgång så styr- och bromsservo fungerar. I en bil vars servo inte fungerar, till exempel om du inte kan starta bilen eller om servon gått sönder, blir styrning och bromsning trögare samtidigt som svängradien och stoppsträckan kan bli längre. Ha det i åtanke när du blir bogserad.

Så kopplar du ihop bilarna

Innan avfärd ska bilarna kopplas ihop. Ta fram dragöglan (det långa metallföremålet med en ögla i ena sidan och en skruv i andra). Har du inte använt öglan tidigare brukar den vara placerad i bagageutrymmet, ofta under golvet.

Tips: I förebyggande syfte kan du placera dragöglan i exempelvis handskfacket för enklare tillgång.

Dragöglan ska skruvas fast i krokfästet på den bil som blir bogserad, ofta placerat i stötfångaren. Lirka upp locket och skruva fast öglan. Koppla sedan ihop bilarna med hjälp av en bogserlina som fästes i dragöglan på den ena bilen och i dragkroken på den bogserande bilen. Använd inte ett rep eller liknade istället för en bogserlina. Bogseringen kan både bli ryckig och osäker om du använder egna lösningar.

Tips: En bogserlina bör alltid finnas tillgänglig i bilen. Du kommer tacka dig själv när du behöver den eller om en medtrafikant behöver hjälp. Har du ingen bogserlina går det att köpa på diverse ställen, exempelvis Mekonomen, Jula eller OKQ8.

Till sist ska du kontrollera avståndet mellan bilarna. Enligt Trafikförordningen 4 kap 5 § får avståndet mellan bilarna inte vara längre än två meter utan att kopplingsanordningen tydligt är utmärkt. Fäst då ett synligt föremål i mitten av linan.

Nu är ni redo att åka!

Två bilar vända mot varandra på en väg.
Så här rekommenderar vi inte att ni bogserar. Båda bilarna ska självklart köra framåt.

Regler under bogsering

Även under bogseringen finns det regler du måste följa. Bilarna får inte färdas snabbare än 30 km/h. Detta gäller alltid, oavsett hastighetsbegränsning på vägen.

Bogsering på motorväg eller motortrafikled är förbjudet. Ett undantag från denna regel är i situationer där den havererade bilen fått nödstopp på just motorväg eller motortrafikled. Vid en sådan situation får bilen bogseras till närmaste avfart, detta ska ske på vägrenen. Om vägren saknas ska bilen bogseras så långt till höger på vägen som möjligt.

Bra väderförhållande och bra sikt är att önska vid bogsering. Oavsett om bilen går sönder mitt på ljusa dagen eller vid skymning måste bilen ha fungerade lyktor. Fungerar inte bilens fram- eller bakljus ska bilen tydligt märkas ut med en vit lykta fram tillsammans med vita reflexer och en röd lykta bak tillsammans röda reflexer. Reflexerna både bak och fram ska placeras så pass lågt att det kan återkasta skenet från andra fordons halvljus (3 kap 68 och 82 §§ Trafikförordningen).

Bil i dimma. Vid dålig sikt är det extra viktigt att var försiktig vid bogsering och göra andra trafikanter uppmärksamma på att en bil bogseras.
Vid dålig sikt är det extra viktigt att var försiktig vid bogsering och göra andra trafikanter uppmärksamma på att en bil bogseras.

För att göra andra trafikanter uppmärksamma på att din bil bogseras får du använda varningsblinkers under bogseringen. Detta gäller dock enbart bilen som bogseras. Den bogserande bilen ska inte ha varningsblinkers på. 

Fungerar inte dina blinkers? Visa med hjälp av handsignaler dina medtrafikanter vilket håll du ska svänga, precis som när du cyklar.

Tips: Glöm inte att ta upp/släppa på handbromsen! Det är lätt hänt har vi hört.

Bogsera bilen lugnt och försiktigt

Att bogsera eller bli bogserad kan upplevas som otäckt. Det är därmed viktigt att båda förarna är uppmärksamma under hela resan. Sitter du i den havererade bilen måste du vara uppmärksam på om bilen framför dig bromsar, du vill ju inte rulla in i baken på den. Försök även hålla linan spänd genom att bromsa vid behov.

Är du förare i bogseringsbilen ska du tänka på att alltid ha tydlig uppsikt över bilen du bogserar. Kör mjukt och försiktigt och undvik onödiga ryck, det kan uppfattas som obehagligt för den andra föraren.

Bonustips! Här är ett tydligt exempel på hur ni inte ska agera vid bogsering:

Sammanfattning

Nedan har vi sammanfattat allt du behöver tänka på och de regler du måste förhålla dig till när du ska bogsera bilen. Du kan även använda det som en checklista när det är dags att bogsera.

 1. Sätt på varningsblinkers.
 2. Placera ut varningstriangeln på minst 100 meters avstånd, gärna längre.
 3. Säkerställ att du står är på en säker plats – ring annars bärgningsbil.
 4. Kontrollera att bromsarna och styrningen fungerar – fungerar de inte, ring bärgningsbil.
 5. Kontrollera att däcken inte har punktering.
 6. Kontrollera att lyset fungerar. I annat fall fäst vita lampor och reflexer fram och röda lampor och reflexer bak.
 7. Ring efter någon med rätt körkortsbehörighet och en lämplig bil för hjälp.
 8. Skruva fast dragöglan och fäst bogseringslinan i båda bilarna.
 9. Markera linan tydligt om avståndet mellan bilarna är längre än två meter.
 10. Bogsera helst inte automatbilar, växellådan kan gå sönder.
 11. Manuell bil – sätt växeln i friläge och slå på motorn så styr- och bromsservo fungerar.
 12. Högsta tillåtna hastigheten vid bogsering är 30km/h.
 13. Det är förbjudet att bogsera på motorväg eller motortrafikled. Vid behov får bilen endast bogseras på vägrenen till närmaste avfart.
 14. Var uppmärksam hela resan och försök hålla linan spänd.
 15. Kör mjukt och försiktigt.

Om din bil gått sönder kanske vi kan hjälpa dig laga den. Vi har bilverkstäder från Norrtälje i söder till Timrå i norr och reparerar bilar från Volvo, Ford, Renault och Dacia. I Timrå reparerar vi bilar från alla märken. Hitta kontaktuppgifter till din närmaste Bilbolaget-verkstad här


Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Senast uppdaterad: 2024-01-16

Bilbolaget

2023-08-09

Relaterade artiklar Se alla

Så löser du vinterns fem vanligaste bilproblem

Under vinterhalvåret är det vanligt att få problem med bilen. Vi tar upp fem av de vanligaste problemen och ger dig tips på hur du löser dem.

Regler för dimljus – då får du använda dem

Är du en av de som är osäker på hur dimljus får användas? Vi berättar vilka regler som gäller och visar hur symbolerna för dimljus ser ut.

AdBlue – vad är det och varför behövs det?

Ordet AdBlue känner många igen men vet kanske inte vad det betyder eller används till. Vi reder ut vad AdBlue är och slår hål på myter.

Regler för parkeringsljus – så använder du dessa

Vet du hur parkeringsljus ska användas? Vi berättar när och hur dessa positionsljus ska användas samt hur symbolen ser ut. Experten svarar.

Se alla