Fel på bil efter köp – säljarens och köparens rättigheter och skyldigheter

Vem är ansvarig om det är fel på en såld bil? Den frågan ställer sig både säljare och köpare vid privata bilaffärer. Det är tyvärr vanligt att parterna blir oense efter en bilaffär och oavsett om du är säljare eller köpare är det bra om du är påläst om dina rättigheter och skyldigheter. Här går vi igenom vad som gäller och hur du får hjälp vid en tvist.

Det finns tyvärr otaliga fall där säljare och köpare blir oense efter en bilaffär. Oavsett om du är säljare eller köpare är det så klart aldrig roligt och det kan kännas både obehagligt och bli väldigt kostsamt.

Som säljare behöver du därför känna till några saker om dina skyldigheter och rättigheter i samband med och efter en bilaffär. Vad händer till exempel om köparen ringer efter fem dagar och säger att bilen gått sönder?

Precis lika viktigt är det som köpare att veta vad du har för rättigheter om du köper en begagnad bil som det sedan visar sig vara fel på. Är det allvarliga fel på bilen kan det bli oerhört kostsamt, något som inte alls är kul.

Liten hund som stirrar oroligt på fotografen - ungefär såsom man kan känna sig när man tänker på om det skulle uppstå fel på en bil efter köp
Känslan när man tänker på om köparen i efterhand kommer hävda att det är fel på bilen man just sålt.

Mer än var tredje person som ska sälja sin bil privat oroar sig över att köparen i efterhand ska hävda att det är fel på bilen. Ungefär var fjärde person oroar sig också för att sälja till någon som helt plötsligt börjar uppträda hotfullt. Detta enligt en undersökning gjord av YouGov på uppdrag av Kamux.

Köplagen – en dispositiv lag

Många tror att konsumentköplagen gäller även vid köp av privatpersoner. Så är dock inte fallet.

När en privatperson säljer en bil till en annan privatperson gäller i första hand det säljaren och köparen kommit överrens om. Detta regleras vanligtvis i ett avtal. Har man inte kommit överens om något särskilt gäller reglerna i Köplagen (1990:931).

Har man vid en bilaffär skrivit ett avtal trumfar alltså det köplagen. Köplagen är därmed dispositiv, det vill säga att den går att avtala bort. Dina rättigheter och skyldigheter vid en bilförsäljning beror alltså till stor del på på om ni skrivit ett avtal eller ej, och givetvis vad det står i det avtalet.

Sämre skydd än konsumentköplagen

Köplagen ger dessvärre ett sämre skydd än konsumentköplagen, det vill säga den lag som gäller om du köper en bil av ett företag. Därför är det i regel tryggare att köpa bil av en bilhandlare än av en privatperson.

Skulle det kännas bättre att köpa bil av en handlare? Se bilar i lager hos oss.

Person som lämnar över bilnycklarna vid en bilförsäljning
Även om det står ”Säljes i befintligt skick” i avtalet är säljaren inte nödvändigtvis fri från ansvar om det visar sig vara fel på bilen efter köp.

I befintligt skick skyddar ej

En vanlig missuppfattning är att om man skriver ”säljes i befintligt skick” i avtalet eller kontraktet är man helt fri från eventuella följder när man säljer sin bil.

Det stämmer inte.

Om du har sålt bilen i befintligt skick kan köparen inte räkna med att bilen är felfri – men du kan ändå inte frånsäga dig allt ansvar som säljare. Om du känner till fel på bilen är du skyldig att informera köparen om det, oavsett vad det står i avtalet.

Vems ansvar är det om bilen visar sig vara trasig efter köpet?

Även om säljaren sålt bilen ”i befintligt skick” (eller med ett liknande allmänt förbehåll) kan hen alltså hållas ansvarig för fel som upptäcks efter köpet.

Detta om:

  • Säljaren kände till felet och inte upplyste köparen om det.
  • De uppgifter säljaren lämnat om bilen inte stämmer.
  • Bilen är i väsentligt sämre skick än köparen kunde ana utifrån bilens ålder och andra omständigheter

Att begagnade bilar går sönder hipp som happ är dock något man tyvärr får räkna med och som säljare lämnar du inte någon garanti på fordonet du sålt (förutsatt att ni inte avtalade det, vilket skulle vara jättedumt för dig som säljare, så gör inte det).

Förutsatt att du som säljare varit ärlig vid försäljningen och inte dolt eventuella fel eller ljugit om bilens utrustning kan du därför sällan hållas ansvarig.

Som köpare kan du inte klaga på fel som du kände till innan du köpte bilen. Berättade säljaren att det är fel på exempelvis bränslemätaren kan du inte klaga på det i efterhand. Du kan heller inte klaga på fel som du själv har orsakat genom din körning eller liknande.

Kille som sitter i en bil där nästan hela vindrutan är borta.
Att bilens vindruta saknas är ett tydligt exempel på en sak som köparen antas ha känt till vid köpet om hen såg eller provkörde bilen.

Om köparen provkör

I köplagen finns en paragraf med rubriken Undersökning av varan före köpet (20 §). Här står det (översatt till något enklare svenska) att köparen inte får klaga på saker hen måste antas ha känt till vid köpet.

Vad betyder då detta, är du som säljare fri från ansvar så länge köparen provkört bilen? Nej.

Kortfattat kan man förklara det genom att säga att en köpare inte kan klaga på fel som hen utom rimligt tvivel borde noterat vid en kontroll eller provkörning av bilen.

Det skulle till exempel kunna vara att uppenbara saker som att ratten är trasig, att bilen har en stor buckla i fronten eller att den inte startar.

Det finns dock ett tillägg. ”… om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder”. Detta betyder att om säljaren aktivt försökt lura köparen genom att dölja dessa fel eller fått köparen att tro att felet inte är ett fel kan säljaren ändå anses ansvarig.

Bil med tärningar (som ska ge tur)i vindrutan
Kan lyckotärningar i vindrutan hjälpa dig mot att bli lurad vid bilköp? Vi hoppas det!

Då har köparen rätt att klaga och ställa krav

Som köpare har du rätt att klaga och ställa krav på säljaren om bilen inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats av säljaren, till exempel om vilken utrustning bilen har eller vad som ingår i köpet.

Exempelvis: Om säljaren säger att köparen ska få med en takbox ska köparen också få denna takbox. Om säljaren har skrivit att bilen har dragkrok ska den anses felaktig om den inte har dragkrok.

Det samma gäller om säljaren har undvikit att berätta något viktigt om bilen som hen borde ha känt till, till exempel om det är fel på bilen. Som köpare har du även rätt att klaga om bilen är i mycket sämre skick än vad du hade kunnat räkna med utifrån det pris du betalade.

Det som avhandlas i sista stycket är givetvis svårare att bevisa än det som står i första stycket. Det är lätt att konstatera att man inte fick med en takbox. Desto svårare är det att veta om det var fel på bilen vid försäljningen (och om säljaren visste om det) när motorlampan tänds en dag efter köp.

Har du haft otur eller har säljaren ljugit för dig? En fråga som ofta är väldigt svår att besvara.

Svartvitt foto från en kraftigt trafikerad gata i Indien.
Att veta om säljaren visste om att det fanns fel på bilen känns ungefär lika enkelt som att köra bil i en storstad i Indien. Inte alls, med andra ord.

Är det uppenbart att felet fanns vid köpet och säljaren rimligtvis borde ha vetat om detta finns det alltså chans för dig som köpare att få detta åtgärdat.

Om du som köpare upptäcker ett fel på bilen som säljaren borde informerat om är det du som ska bevisa att det finns sådana fel. Till exempel genom kontakten med en verkstad.

Om du inte kan bevisa att det finns fel är säljaren inte skyldig att hjälpa dig.

Dina skyldigheter som säljare om det är fel på bilen

Om köparen upptäcker fel på bilen, som du har känt till men inte informerat om, är du skyldig att åtgärda det. Det ska du göra kostnadsfritt och så snart som möjligt.

Om bilen saknar utrustning som du har sagt ska ingå i köpet är du skyldig att leverera det till köparen.

Om det inte går att laga felet eller leverera utlovad utrustning är du skyldig att ge köparen avdrag på priset. Om det varken går att laga bilen eller ge köparen ett prisavdrag kan personen kräva att köpet hävs. Det betyder att du tvingas ta tillbaka bilen och måste betala tillbaka pengarna.

Bokstäver på platta som bildar orden "Don´t panic"
Det finns hjälp att få.

Om köpare och säljare inte kommer överens

Om säljare och köpare inte kommer överens efter en bilaffär kan tvisten prövas i domstol.

Om du hamnar i en tvist med någon efter ett bilköp är det därför bra att kontakta en jurist eller advokat som kan hjälpa dig reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Kolla också upp om du har något rättsskydd via ditt hem- eller bilförsäkringsbolag. Då kan försäkringen täcka exempelvis jurist- och domstolskostnader.

Är du medlem i M Sverige får du kostnadsfri juridisk rådgivning. Det kan vara skönt att prata med någon som är specialist på just bilar eftersom det kan variera väldigt mycket från fall till fall vad som anses som ursprungligt fel och vad säljaren/köparen rimligtvis borde vetat om/sett vid köp.

Sammanfattning

När en privatperson köper begagnad bil av en annan privatperson regleras villkoren i ett avtal. Om inget avtal skrivits gäller köplagen. Enligt köplagen är en säljare skyldig att lämna korrekt information och informera säljaren om eventuella fel. Att bara skriva att bilen säljs i befintligt skick räcker inte för att säljaren ska vara fri från ansvar.

Om säljaren informerat köparen om fel kan köparen inte klaga på dessa i efterhand. Som säljare är det därför viktigt att vara ärlig och informera köparen om alla fel man har kännedom om, stora som små saker.

Om säljaren undanhåller information och det efter köpet visar sig att fel föreligger kan köparen klaga till säljaren, varpå denne kan tvingas åtgärda felet. Det samma gäller om säljaren lämnat felaktig information, till exempel om bilens utrustning och vad som ingår vid köpet.

Det kan dock vara svårt att veta om felet fanns vid köp och därmed svårt som köpare att få rätt i en tvist.


Vanliga frågor kopplade till artikelns ämne

Har man ångerrätt när man köper bil av en privatperson?

Nej, du har ingen ångerrätt förutsatt att inte du och köparen kommit överrens om det.

Får man garanti på en bil man köper av en privatperson?

Nej, du får ingen garanti när du köper bil privat, förutsatt att inte du och köparen kommit överrens om det.

Vad innebär "i befintligt skick"?

Termen ”i befintligt skick” används vanligtvis vid försäljning av exempelvis bilar och båtar för att beskriva att varan säljs såsom den ser ut vid försäljningstillfället. Är det till exempel en spricka i vindrutan på bilen vid försäljningen åtar sig inte köparen att laga den och du kan inte heller klaga på att det är fel på bilen i efterhand.

Det betyder dock inte att säljaren är helt fri från ansvar. Om säljaren undanhållit information från köparen, medvetet lurat köparen eller uppgett felaktig information om bilen är denne ändå ansvarig för dessa fel.

Hur klagar man på en bil man köpt?

Om det finns fel på bilen som du vill klaga på gör du bäst i att kontakta säljaren via mejl. Förklara vad du är missnöjd med och vad du önskar att säljaren gör åt saken.

Även om det kan vara lättare att förklara via telefon bör du undvika att ringa då det är svårt att bevisa vad som har sagts i ett telefonsamtal. Du kan givetvis spela in telefonsamtalet men bör vara medveten om att det räknas som ett brott ifall du som spelar in inte själv deltar i samtalet.

Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Relaterade artiklar

Billån och kontantinsats – så köper du bil med och utan handpenning

Ska du köpa bil med billån behöver du betala minst 20% i kontantinsats. Vi berättar hur det fungerar och hur du köper bil utan kontantinsats.

Kontrollera fordonets skulder innan köp

Om det finns fordonsrelaterade skulder på en bil du köper kan det stå dig dyrt. Så kollar du om det finns skulder på bilen, helt gratis.

Tips vid köp av begagnad bil – viktiga saker att kontrollera

Eftersom vi vet att många drar sig för att köpa begagnad bil privat har vi samlat ett antal tips på vad du ska kolla upp innan du slår till.

Nu ännu tryggare att köpa begagnad bil av bilhandlare

Nya konsumentköplagen gör det lättare att köpa begagnad bil och hindrar handlare från att använda friskrivningar som ”säljes i befintligt skick”.