Förmånsbil – så fungerar det för dig som förare

En förmånsbil är en bil som företaget, det vill säga din arbetsgivare, äger eller leasar men som du som anställd får använda även för privat bruk. Bilen betalas av företaget men eftersom du får använda den privat räknas det som en löneförmån. Därför betalar du inkomstskatt baserat på bilens förmånsvärde. Vi berättar hur det fungerar med förmånsbil, vilka regler som är vanliga och vad du som förare betalar.

I dagligt tal säger de allra flesta som besöker oss att de ska ha tjänstebil. Via sin arbetsgivare har de fått möjlighet att välja bil och nu vill de veta vad de får för ett visst antal prisbasbelopp, eller en ungefärlig TCO månadskostnad. Vad de i regel menar är egentligen att de ska skaffa förmånsbil.

Tjänstebil och förmånsbil är nämligen inte samma sak. En tjänstebil är, enligt Skatteverkets regler, en företagsägd bil som bara ska användas i tjänsten. En förmånsbil däremot får användas även privat.

I vår strävan att göra det här med företagsbilägande så enkelt som möjligt kommer här en liten grundkurs för dig som ska få köra förmånsbil.

Är du arbetsgivare och vill lära dig med om vad kostnaden för företaget blir? Då ska du istället läsa vår artikel Förmånsbil ur arbetsgivarperspektiv.

Person som kommer ut från affären, ska lasta in varor i sin XC60 förmånsbil.
En förmånsbil ägs av företaget men du som förare får använda den privat. Det innebär till exempel att du kan använda den till och från jobbet.

Vad är en förmånsbil?

En förmånsbil ägs eller leasas alltid av ett företag. Du som anställd får använda bilen både i tjänsten och för privat bruk. Förmånsbilen betalas av företaget men eftersom du får använda den privat räknas det som en löneförmån. Därför kallas det just förmånsbil.

Eftersom bilen räknas som en förmån betalar du som förare inkomstskatt för den. Detta beskattas enligt en schablon som fastställs av Skatteverket, där förmånsvärdet för bilen motsvarar den besparing du gör jämfört med att äga bilen själv.

Det du som anställd betalar för förmånsbilen är alltså högre skatt. Mer om det längre ner.

Hur fungerar det att ha förmånsbil?

Som förare är det enkelt och smidigt att ha förmånsbil, men några saker skiljer sig från att äga bil privat. Till en början är det arbetsgivaren som äger och betalar alla fasta kostnader för bilen. Detta innefattar bland annat lån eller leasingavgift, skatt och försäkring.

En förmånsbil får du använda både i tjänsten och privat. Vanligtvis får den användas även av din familj, exempelvis make/maka, sambo, barn och så vidare. Detta bör framgå av avtalet eller bilpolicyn.

Hur mycket du får köra regleras i första hand genom avtalet mellan din arbetsgivare och återförsäljaren av bilen. Är bilen leasad finns exempelvis en begränsning av antalet mil man får köra årligen. Är den siffran låg påverkas givetvis hur mycket du kan köra förmånsbilen privat, annars brukar detta inte begränsas.

Du får ta förmånsbilen till och från jobbet, men det räknas som privata resor
Om företaget betalar när du laddar eller tankar behöver du sannolikt föra körjournal över dina privata resor. Hit räknas bland annat när du kör till och från jobbet.

Körjournal eller reseräkning

Du kan behöva föra körjournal om du har förmånsbil. Det är vanligt om din arbetsgivare betalar alla rörliga kostnader för bilen, exempelvis drivmedel och trängselavgifter. Detta eftersom du då ska förmånsbeskattas för alla kostnader som företaget betalar relaterade till dina privata resor.

Det är alltid du som förare som ansvarar för att körjournalen är rätt ifylld. För du inte körjournal riskerar du att behöva betala förmånsskatt på allt drivmedel. Alltså även det som gått åt till dina tjänsteresor.

Betalar du själv alla rörliga kostnader får du istället ersättning från företaget, exempelvis milersättning, för de kostnader som uppstår i tjänsten. Då lämnar du in reseräkningar till din arbetsgivare som visar hur många mil du kört i tjänsten.

Alla företag gör inte på samma sätt när det kommer till avtal om förmånsbil och därför är det viktigt att du som förare har koll på vad som gäller där du jobbar. Längre ner tittar vi lite extra på några saker du bör kolla i avtalet för att vara trygg om något skulle hända.

Man i kostym som går i ett kyrktåg som ser panikartad ut och letar efter något i bröstfickan
Känslan när man, mitt i söndagsbönen, kommer på att man glömt skicka in körjournalen och inser hur dyrt det kan bli.

Vad kostar förmånsbil för mig som förare?

Att ha förmånsbil innebär att du som anställd får en beskattningsbar förmån som regleras mot din lön. Du betalar alltså inte någon faktura för din förmånsbil – istället drar företaget mer skatt från din lön.

Hur mycket extra skatt du betalar beror på förmånsvärdet för den bil du har valt. Förmånsvärdet baseras bland annat på bilens nypris, eventuell extrautrustning och fordonsskatten.

Så beräknas bilens förmånsvärde

P.S. Vissa arbetsgivare kan också göra bruttolöneavdrag för förmånsbilen. I så fall handlar det om löneväxling, vilket är ett helt annat djupt träsk som också medför vissa nackdelar. Vill du veta mer om bruttolöneavdrag och löneväxling får du Googla.

Så mycket ska du betala extra i skatt

Vid beräkning av hur mycket skatt du ska betala läggs förmånsvärdet till på din lönespecifikation. Har du exempelvis 40 000 kronor i lön före skatt och din bil har ett förmånsvärde på 6 000 kr ska du betala skatt för 46 000 kronor totalt.

Ser vi till uträkningen nedan, där vi jämför skatt och lön med respektive utan förmånsbil, kostar det dig som förare 1 920 kronor mer i skatt att ha en förmånsbil med 6 000 kronor i förmånsvärde. En riktigt bra affär, med andra ord.

Utan förmånsbil
Lön: 40 000 kr
Skatt (32% av 40 000 kr): 12 800 kr
Nettolön (40 000 – 12 800): 27 200 kr

Med förmånsbil
Lön: 40 000 kr
Förmånsvärde: 6 000 kr
Skatt (32% av 46 000 kr): 14 720 kr
Nettolön (40 000 – 14 720): 25 280 kr

Här ska det tilläggas att denna uträkning är baserad på att du betalar 32 procent i skatt. Tjänar du så pass mycket att du kommit över brytpunkten för statlig skatt betalar du upp till 55 procent i marginalskatt, vilket alltså gör att kostnaden för förmånsbilen ökar.

Lär dig mer om att beräkna förmånsvärde och din skatt

Person som leasar elbilen Ford Mustang Mach-E GT.
Din lokala säljare kan förklara mer ingående hur det fungerar och vad du ska betala. De kan till exempel berätta vad det kostar att ha en Ford Mustang Mach-E som förmånsbil. Kontakta oss idag

Rörliga kostnader tillkommer

Givetvis tillkommer de rörliga kostnaderna för bilen, såsom drivmedel, trängselavgifter och parkering. Ibland får föraren betala de rörliga kostnaderna, ibland gör företaget det. Till exempel genom att ge den anställde ett drivmedelskort som arbetsgivaren får fakturorna för.

De rörliga kostnaderna delas upp baserat på om de är kopplade till körning i tjänsten eller privat körning. När företaget betalar de rörliga kostnader som är kopplade till dina privata resor ska även den summan förmånsbeskattas.

Om företaget betalar när du laddar eller tankar för privata resor kallas det för drivmedelsförmån. Detta är ett helt avsnitt i sig, så vi går inte in mer på det eller hur man räknar. Huvudsaken är att du förstår att om företaget betalar dina rörliga kostnader för privata resor så får du skatta även för det.

Betalar du själv för alla rörliga kostnader får du istället ersättning från företaget för de kostnader som är kopplade till din tjänstekörning.

Par som ska ta förmånsbilen på semester och lastar takboxen
Vem som betalar de rörliga kostnaderna för förmånsbilen, exempelvis broavgifter och trängselavgifter när du kör privat, påverkar också hur mycket du som förare betalar.

Fördelar och nackdelar med förmånsbil

För dig som anställd finns det flera fördelar med att ha en förmånsbil. Du får möjlighet att köra en ny bil med moderna säkerhetsfunktioner både i tjänsten och privat.

Du betalar (beskattas för) samma summa varje månad medan företaget står för alla tillkommande kostnader utöver billånet eller leasingavgiften, exempelvis service, försäkring, däckskifte och besiktning. Det är därmed enkelt för dig och du slipper oförutsedda kostnader för bilen.

Nackdelarna med förmånsbil är främst att du oftast måste föra körjournal för att ha koll på de mil du kör privat. Du blir också beroende av din arbetsgivare, byter du jobb förlorar du bilen. Du kanske inte heller får välja exakt vad du vill ha för bil, men det kan de flesta leva med när man ser till fördelarna.

I övrigt finns det inte så många nackdelar, så länge det finns en plan rent ekonomiskt för vad som händer med förmånsbilen om du exempelvis blir långvarigt sjuk. Mer om det nedan.

Är det lönsamt att ha förmånsbil?

Ju mer bilen nyttjas för privat körning, desto mer tjänar du på det. Detta eftersom du beskattas för samma summa oavsett hur mycket eller lite du kör (förutom sett till de rörliga kostnaderna, de ökar såklart om du kör mer).

Ponera exempelvis att du betalar 2 000 kr i skatt för förmånsbilen. Om du kör 10 mil i månaden privat kostar förmånsbilen 200 kr/mil för dig. Om du kör 100 mil privat är kostnaden istället bara 20 kr/mil. Slutsumman är såklart den samma, men du har haft mer nytta av bilen.

Här bör tilläggas att vi i denna artikel förutsätter att du som förare är en helt vanlig privatperson och tillika anställd i företaget i fråga. Är du en ovanlig privatperson som äger företaget som betalar för förmånsbilen är givetvis diskussionen om vad som är förmånligt en annan femma.

Det känner vi faktiskt är lite för krångligt för både vår och gemene mans hjärnkapacitet nu, så den saken får du Googla vidare för att få svar på.

Hund med glasögon
Vi förstår om hjärnkapaciteten börjar ta slut nu så vi vill bara säga en sak till om det här med förmånsbil. Kämpa, you´re a good dog!

Titta på detta i avtalet för förmånsbilen

Nu har du snart klarat dig igenom hela den här artikeln om förmånsbil. Vilket proffs du blivit! Vi ska bara skicka med dig några sista tips så att du till fullo förstår vad det innebär att ha förmånsbil.

Dessa faktorer kan nämligen göra att du står med oväntade kostnader ifall något skulle hända, till exempel om du blir sjuk eller om du orsakar en olycka med förmånsbilen.

  • Vem (du själv eller arbetsgivaren) ska ha bilen under till exempel tjänstledighet, sjukskrivning, föräldraledighet eller arbetsbefrielse?
  • Vad händer med värdet av förmånen vid tjänstledighet, arbetsbefrielse, föräldraledighet eller längre sjukskrivning? Det vill säga, vem (du själv eller arbetsgivaren) ska betala förmånsvärdet under perioden?
  • Företaget äger bilen och betalar i regel bilens försäkring, men vem betalar självrisken om något händer?
  • Är bilavtalet möjligt att säga upp oberoende av anställningsavtalet? Ponera till exempel att bilen inte alls passar dig privat längre eller att du inte har råd att betala den extra skatten som förmånsbilen kostar, kan du då säga upp bilen?

Sammanfattning

Att ha förmånsbil är precis som det låter, förmånligt. Företaget, det vill säga din arbetsgivare, äger och betalar för bilen medan du får nyttja den både i tjänsten och privat. Du betalar genom att skatta extra för bilens förmånsvärde, men ju mer du använder bilen privat desto mer tjänar du på det.

Att ha förmånsbil är enkelt men eftersom olika företag har olika avtal gör du klokt i att läsa igenom avtalet ordentligt så att du vet hur bilen får användas, vilka krav som finns och vem som betalar alla kostnader.


Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Senast uppdaterad: 2024-01-17

Bilbolaget

2023-12-12

Relaterade artiklar Se alla

Förmånsbil ur arbetsgivarperspektiv

En förmånsbil är en bra förmån du som företagare kan erbjuda dina anställda. Vi berättar hur det fungerar och vad det kostar för företaget.

Tjänstebil 2024 – smarta tips & regler

Tjänstebil är en person- eller transportbil som ägs, betalas och används av företag. Vi berättar hur den får användas och vem som betalar.

Skillnaden på förmånsbil, tjänstebil och personalbil

Det är stora skillnader mellan tjänstebilar, förmånsbilar och personalbilar, framför allt i hur de får användas och vad de kostar.

Beräkna förmånsvärde – regler 2024

Regler 2023: Så räknar du ut förmånsvärdet på en bil (det enkla sättet tar 60 sekunder) och tar reda på vad du som förare ska betala.

Se alla