Skulder på bilen kan stå dig dyrt – kontrollera fordonets skulder innan köp

Om det finns fordonsrelaterade skulder på en begagnad bil du köper kan det stå dig dyrt. Faktiskt så dyrt att Kronofogden knackar på dörren en dag och helt sonika tar din bil, trots att det är den gamla ägaren som dragit på sig skulderna. Att kontrollera fordonets skulder är därför en av de första saker du bör göra innan du köper en begagnad bil av en privatperson.

Det finns tyvärr flera risker med att köpa begagnade bilar av privatpersoner. En av de riskerna kretsar kring det som kallas fordonsrelaterade skulder.

Detta säger vi förresten inte bara för att vi vill att du hellre ska köpa begagnad bil av oss. Nej, det vi i huvudsak vill är att alla bilaffärer ska gå rätt till så att det inte upplevs som jobbigt att köpa begagnad bil. Därför vill vi med denna artikel tipsa dig om vilka risker som finns och hur du undviker dem.

Person som håller i en kaktus.
Se upp! Att köpa en bil med skulder kan bli lika plågsamt som att upprepade gånger klappa en kaktus.

Med fordonsrelaterade skulder avses kostnader kopplade till bilen och bilägandet som ej betalats. Det kan till exempel finnas obetald fordonsskatt eller parkeringsböter som inte betalats.

Även om den tidigare ägaren är betalningsskyldig för dessa skulder kan det drabba dig som köpare. Bilen kan ha användningsförbud och du kan faktiskt bli tvingad att betala dessa skulder eller riskera att Kronofogden beslagtar fordonet utan att du får några pengar tillbaks. Därför är det viktigt att du kollar så att det inte finns några skulder på en bil du funderar på att köpa.

Låt oss förklara mer noggrant så att du inte riskerar att bli lurad vid framtida bilaffärer.

Fordonsrelaterade skulder

Enligt nuvarande lagstiftning kan ett fordon tas i anspråk för en ägares obetalda fordonsrelaterade skulder. Hit hör kostnader för fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgifter och infrastrukturavgifter. Även förseningsavgifter och avgifter hos Kronofogden kopplade till dessa skatter och avgifter omfattas.

Kostnader som omfattas av begreppet fordonsrelaterade skulder

  • fordonsskatter
  • trängselskatter
  • felparkeringsavgifter
  • infrastrukturavgifter
  • påföljdsavgifter kopplade till ovan
Parkeringsböter inkluderas i begreppet fordonsrelaterade skulder
Har bilen mer än 5 000 kronor i obetalda parkeringsböter kan den få användningsförbud.

Bilen kan ha användningsförbud

Sedan 1 januari 2021 finns dessutom nya bestämmelser som innebär att en bil med för många obetalda parkeringsavgifter inte får användas.

För att en bil ska få användningsförbud ska den ha minst 5 000 kronor i obetalda felparkeringsavgifter eller så kallade åläggandeavgifter och det ska ha gått minst sex månader sedan hela beloppet senast skulle ha betalats.

Det finns dock undantag. Om bilen byter ägare innan det gått ett halvår får den inget användningsförbud och skulden nollställs. Har bilen väl fått användningsförbud försvinner det dock inte förrän skulden är betald och då spelar det ingen roll om bilen byter ägare.

Även obetald fordonsskatt, trängselskatt och infrastrukturavgifter kan ge användningsförbud. Användningsförbudet innebär att du inte får köra fordonet. Om du ändå gör det, kan polisen stoppa dig och ta fordonets registreringsskyltar.

Många bilar har förfallna skulder

Men hur stor är egentligen risken att stöta på en bil med skulder? Tyvärr hög, åtminstone enligt statistik från Biluppgifter.se. Över 57 procent av de fordon som kontrolleras hos dem har en aktuell skuld, varav nästan vart tredje fordon har en förfallen skuld.

Nu betyder ju inte det att över hälften av alla begagnade bilar som faktiskt säljs har skulder men det visar åtminstone att det förekommer och att det är något du bör kontrollera innan köp.

Så kontrollerar du om det finns skulder på bilen

Det finns lite olika sätt att ta reda på om det finns skulder på en bil. Tvärt emot vad vissa sajter påstår kan du ta reda på detta helt gratis och utan större ansträngning. Nedan presenterar vi några av de sätt du kan göra på.

Den som bäst kan berätta om det finns obetalda fordonsrelaterade skulder är fordonets ägare. Även om du inte enbart ska lita på säljarens ord (hade det gått hade vi ju kunnat skippa att skriva den här artikeln) så kan du åtminstone fråga denne om det finns skulder på bilen.

P.S. I vägtrafikregistret framkommer om bilen är belånad i form av ett kreditköp, det vill säga om nuvarande ägare har lån på bilen. Det är dock inte samma sak som att kolla om det finns fordonsrelaterade skulder.

Man som ser väldigt skeptisk och misstänksam ut
Ska du köpa begagnad bil av en privatperson kan det vara bra att du förbereder dig genom att träna på din skeptiska min. Ju högre du kan lyfta ditt ena ögonbryn desto bättre.

Transportsstyrelsens e-tjänst Fordonets skulder

Via Transportstyrelsens e-tjänst Fordonets skulder kan ägaren till en bil se betalningsinformation för trängselskatt, fordonskatt, felparkeringsavgift och infrastrukturavgift. Finns det skulder kommer de alltså visas här. Ska du köpa en bil kan du be säljaren logga in (görs med behörighetskod eller e-legitimation) så att du får se den aktuella skuldbilden svart på vitt.

Det kan givetvis vara bra om du kontrollerat om det finns några fordonsrelaterade skulder redan innan du åker och tittar på en bil. Skulle säljaren sedan påstå att det inte finns skulder på bilen, trots att du sett att så är fallet, vet du att hen inte är att lita på. Det eller att personen helt enkelt är väldigt dåligt insatt i sin ekonomi. Oavsett vilket skulle vi vilja stå i bakgrunden och lite fint vinka med den stora varningsflaggan i en sådan situation.

Transportstyrelsens fordonssök

Hos Transportstyrelsen finns e-tjänsten Sök efter fordonsuppgifter med registreringsnummer. Via denna tjänst kan du se information om en bil som någon annan äger, bland annat om den har användningsförbud. Du ser dock inte skulder här.

Transportstyrelsens servicetelefon

För att kontrollera om det finns obetalda fordonsrelaterade skulder på ett fordon som någon annan äger kan du ringa Transportstyrelsen på 0771-14 15 16. Säg bara ”ägaruppgifter” så kommer du till deras automatiska rösttjänst som läser upp alla uppgifter för dig. Tjänsten är gratis och du kan ringa detta nummer dygnet runt för att få information både om eventuellt användningsförbud och fordonsskulder.

Om skulder gått vidare till Kronofogden

Om Transportstyrelsen meddelar att en obetald skatt eller avgift har överlämnats till Kronofogden tillkommer deras avgifter för att hantera ärendet, liksom löpande räntekostnader. Dessa kostnader har inte Transportstyrelsen uppgifter om, därför behöver du vända dig direkt till Kronofogden för att få ett besked om hela skuldbeloppet vid aktuell tidpunkt.

För att få information om vilka skulder och kostnader som är registrerade på ett fordon hos Kronofogden kontaktar du deras kundtjänst.

Rapporter med biluppgifter

Det finns flera företag vars affärsplan går ut på att sälja uppgifter om fordon, till exempel Carfax. I denna typ av rapporter kan du se historik på bilen, till exempel tidigare ägare och om fordonet har reparerats, fått service eller varit inblandat i en olycka. Dessa rapporter innehåller även information om skulder.

Eftersom du kan ta reda på om det finns skulder på en bil helt kostnadsfritt rekommenderar vi inte att köpa denna typ av rapport för det ändamålet. Däremot kan de innehålla mycket annan bra information, så de kan ändå vara värda att betala för.

Köper du begagnad bil av oss på Bilbolaget bjuder vi på bilens CARFAX-rapport så att du kan känna dig ultratrygg med köpet. Bra va?! Se alla begagnade bilar vi har i lager här.

En brasklapp

Varken Transportstyrelsen eller Kronofogden (eller rapportföretagen) kan lämna en fullständigt uppdaterad bild över alla skulder som finns. Detta då det tar tid innan vissa kostnader uppdateras eller registreras i vägtrafikregistret. Till exempel fattas inte beslut om trängselskatter förrän månaden efter att passagerna är gjorda. En parkeringsanmärkning registreras i vägtrafikregistret cirka en vecka efter att den har utfärdats.

Hur du än anstränger dig kan det alltså finnas obetalade avgifter på en bil du köper. Drygt budskap, vi vet, ledsen för det. Ibland får man helt enkelt bara hoppas att personen som säljer bilen är reko.

Förbannad hund
Känslan när förstår att man måste betala någon annans böter för att få köra sin nya bil.

Vem är betalningsskyldig för ett fordons skulder?

I dagligt tal brukar man säga att skulderna följer med bilen. Detta är dock missvisande för i första hand är det den tidigare ägaren som är skyldig att betala dessa skulder.

Generellt gäller att den som har varit noterad som ägare till fordonet när en skatt eller avgift beslutats är betalningsskyldig. Det förändras inte om fordonet byter ägare.

Men! Som ny ägare kan du ändå råka illa ut om den som orsakat skulderna inte betalar.

Enkelt förklarat kan man säga att skulden bara finns hos bilen och den ”smittar” därför inte din övriga privatekonomi. Du övertar alltså inte skulderna men kan tvingas betala dem ändå för att kunna nyttja bilen eller få behålla den.

Så kan du som köpare drabbas

Kronofogden kommer alltid försöka få betalt av den som är betalningsskyldig för skulderna i första hand. Är det inte möjligt, till exempel om personen inte kan betala och inte har några tillgångar att mäta ut, kan Kronofogden ta bilen i anspråk för att täcka skulderna.

Även om du som köpt fordonet inte orsakat skulderna kan Kronofogden alltså beslagta din bil. Det enda du som ny ägare kan göra för att undvika detta är att betala skulderna.

Liknande gäller om bilen har fått användningsförbud på grund av skulderna. Förbudet finns kvar tills skulderna är betalade och även om du inte är betalningsansvarig kan du till slut tvingas betala för att kunna använda bilen du köpt.

Att köpa en bil med skulder kan därmed bli långt mycket dyrare än du tänkt dig och i absolut värsta fall har du lagt hundra tusentals kronor på en bil du inte får behålla.

Då kan Kronofogden ta din bil

Ett i anspråkstagande kan bli aktuellt när samtliga av följande punkter är uppfyllda:

  • Det finns obetald fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgift eller infrastrukturavgift för det specifika fordonet.
  • Den betalningsskyldige har inte några andra utmätningsbara tillgångar eller egendomar.
  • Någon annan än den som är betalningsskyldig till skulderna anses äga fordonet.
Tre låtsasskelett i en röd bil. Perfekta bilmålvakter att sätta upp fordonsskulder på.
”Sätt upp alla böter på min polare Benke här. Han lovar att betala.”

Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk

Kronofogdens rätt att beslagta en bil med obetalda skulder regleras i Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk. Denna lag infördes 1 juli 2014 och innebär alltså att Kronofogden har rätt att beslagta en bil om betalning för skulderna inte kan erläggas på annat sätt, detta alltså oavsett vem som vid tillfället äger bilen.

Denna lag kom till för att skydda staten mot de så kallade bilmålvakterna. Dock blev utfallet inte riktigt som avsett då problematiken kvarstår. Även reglerna kring parkeringsböter och användningsförbud är ett led i att minska mängden bilmålvakter.

Side notes: Begreppet fordons- eller bilmålvakt används om personer utan egna tillgångar som registreras som ägare till ett fordon i stället för bilens verklige ägare. Syftet är att denne ska slippa betalningsansvar för fordonsrelaterade skatter och avgifter, till exempel parkeringsböter. Bilmålvakten är betalningsansvarig för skulderna men låter bli att betala dem och eftersom hen inte har några tillgångar att mäta ut får inte staten betalt.

År 2020 var 97 000 personer i Sverige skyldiga staten sammanlagt 1,6 miljarder kronor i fordonsrelaterade straffavgifter och obetalda skatter. Problematiken med bilmålvakter syns tydligt om man bryter ner siffrorna – endast hundra personer stod för närmare 15 procent av denna summa (211 miljoner kronor). Som mest var en person då registrerad på 3 900 bilar och fyra ytterligare personer på drygt 2 000 bilar vardera. Galna siffror!

Arg apa, bildlig beskrivning av hur man känner när man upptäcker att man köpt en bil med skulder
Slipp förvandlas till en argsint demonliknande apa. Kolla om det finns skulder på bilen innan du gör affär.

Sammanfattning

Om du köper en bil med fordonsrelaterade skulder kan det bli kostsamt för dig även om du inte är betalningsskyldig för skulderna. Bilen kan ha användningsförbud som inte hävs förrän skulderna betalats och Kronofogden kan fatta beslut om att beslagta bilen trots att den bytt ägare.

För att kunna nyttja bilen kan du i värsta fall tvingas betala skulderna, annars riskerar du att Kronofogden tar fordonet i anspråk och du förlorar alla pengar du betalat vid köpet. Därför är det viktigt att kontrollera att en bil inte har några obetalda skulder innan du köper den. Det kan du göra gratis via Transportstyrelsens röststyrda servicetelefon.

Fler tips! I vår artikel Tips vid köp av begagnad bil berättar vår test-expert vad du ska kontrollera när du köper en begagnad bil. Vi går igenom processen steg för steg – från bakgrundskoll till provkörning. Läs den nu vettja.


Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Bilbolaget

2023-08-31

Relaterade artiklar Se alla

Fel på bil efter köp – vem är ansvarig?

Vid bilaffärer mellan privatpersoner regleras villkoren i avtal eller av köplagen. Vem som är ansvarig för fel på bilen efter köp varierar.

Tips vid köp av begagnad bil – viktiga saker att kontrollera

Eftersom vi vet att många drar sig för att köpa begagnad bil privat har vi samlat ett antal tips på vad du ska kolla upp innan du slår till.

Nu ännu tryggare att köpa begagnad bil av bilhandlare

Nya konsumentköplagen gör det lättare att köpa begagnad bil och hindrar handlare från att använda friskrivningar som ”säljes i befintligt skick”.

Så testar vi begagnade bilar

Vi testar alla begagnade bilar så att de är i bra skick innan vi säljer dem. Här kan du läsa mer om hur testet går till.

Se alla