Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Höjd malusskatt och sänkt bonus: nya regler juni och juli 2022 gör bensin- och dieselbilar dyrare att äga

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om skärpt miljöstyrning i Bonus Malus-systemet. Detta innebär att skatten på malusbilar, alltså fordon med höga utsläppsvärden av koldioxid, höjs. De nya reglerna gäller bilar som registreras från 1 juni i år och innebär bland annat att den nedre gränsen för hur mycket koldioxid en bil får släppa ut sänks från 90 till 75 gram per kilometer. Något som kan innebära många hundra procent högre skatt för vissa bilar. Samtidigt halveras bonusen för laddhybrider och ett pristak för att få bonus införs.

Den grundläggande principen i Bonus Malus-systemet är att intäkterna ska täcka kostnaderna. Staten behöver alltså få in lika mycket skattepengar från malusbeskattningen som den summa som betalas ut i bonus. Det är därför man kan höra att ”bonusen tagit slut”.

Läs mer om Bonus Malus och hur det fungerar här

Eftersom andelen laddbara bilar som säljs ökar snabbt vill regeringen nu anpassa Bonus Malus-systemet. De har därför föreslagit att gränserna vid beräkningen av det förhöjda koldioxidbeloppet ska sänkas för nya personbilar och lätta lastbilar.

Blå Ford Puma ST line parkerad på gatan
De flesta av Fords modeller finns att få med motor anpassad för att köras på etanol, E85. Dessa berörs inte av malushöjningen och har därför även fortsatt väldigt låg årsskatt.

Sänkta nivåer för när en personbil får högre fordonsskatt

Förändringarna som nu röstats igenom i riksdagen innebär att den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer. Gränsen för när den högre nivån på det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 130 till 125 gram per kilometer.

Därmed ska en personbil beskattas med 107 kronor per gram koldioxid bilen släpper ut över 75 g/km och upp till 125 gram. Släpper bilen ut mer blir skatten i stället 132 kronor per gram över 125 g/km.

För en bensinbil som släpper ut 89 gram koldioxid per kilometer innebär detta till exempel att skatten höjs från dagens 360 kronor till 1858 kronor per år. En höjning med 416 procent.

De nya förändringarna träder i kraft 1 juni 2022 och gäller bilar som registreras från och med det datumet. Nivåerna gäller de första tre åren från då bilen registrerats.

Malusändringarna som införs 1 juni 2022

  • Gränsen för när förhöjd fordonsskatt tas ut skärps från 90 till 75 g/km.
  • Varje gram över 75 g/km, upp till 125 g/km, beskattas med 107 kronor.
  • Varje gram över 125 g/km beskattas med 132 kronor.
Elbil som laddas. Även bonusen på elbilar och laddhybrider väntas förändras.
Även bonusen på elbilar och laddhybrider väntas förändras.

Även reglerna för bonus förändras

Även bonusen kommer att förändras i sommar, med start 12 juli 2022. Det är framför allt två stora saker som ändras. Först och främst införs ett pristak som innebär att en bil får kosta högst 700 000 kronor för att omfattas av bonussystemet. Detta innebär i praktiken att flera rena elbilar inte kommer omfattas av bonussystemet längre.

Tillsammans med detta beslut kommer även beskedet att klimatbonusen för laddhybrider sänks, från dagens 45 000 kronor till 20 000 kronor. Även utsläppsgränsen för att få rätt till bonus sänks under 2022 från 60 till 50 gram koldioxid per kilometer. Som högst kan en person som köper en ny laddhybrid alltså få 20 000 kronor i bonus, som lägst 5 000.

Bonusändringarna som införs 12 juli 2022

  • En bil får kosta max 700 000 för att få bonus.
  • Den högsta möjliga bonusen för en laddhybrid sänks, från 45 000 till 20 000 kr.
  • Den lägsta bonusen för en laddhybrid sänks, från 10 000 till 5 000 kr.
  • Utsläppsgränsen för laddhybrider sänks, från 60 till 50 gram CO2/km.

Fler ändringar kommer

Detta bonusregler blir dock inte speciellt varaktiga. Klimatbonusen för elbilar föreslås också sänkas, från 70 000 kronor till 50 000 kronor. Detta dock först under 2023. Tills dess föreslås även att den maximala utbetalningen för en laddhybrid ska sänkas ytterligare, till 10 000 kronor. Även utsläppsgränsen väntas sänkas ytterligare och landa på 30 gram per kilometer.

Regeringens plan för Bonus-systemet202120222023
Maximal bonus (kr)70 00070 00050 000
Lägsta bonus (kr)10 0005 0005 000
Gräns för att få bonus (CO2/km)60 g50 g30 g
Bonus gasbil (kr)10 00010 00010 000
Högsta bonus laddhybrid (kr)45 00020 00010 000

Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Bilbolaget

2022-05-27

Relaterade artiklar

Tvätta inte bilen på gatan

Är det förbjudet att tvätta bilen på garageuppfarten och kan man få böter för att tvätta bilen på gatan? Svaret på båda frågorna är ’nja’.

9 tips för att köra bränslesnålt

Att köra bränslesnålt är bra för miljön och din plånbok. Oavsett om bilen körs på diesel eller bensin kan du spara pengar. Vi berättar hur »

Elbilar är renare än fossildrivna bilar

Är elbilar verkligen bättre miljömässigt än fossildrivna bilar om vi även räknar med produktionen av bilen och elen den förbrukar? Ja!

Elbilar ökar mest 2021

Laddbara bilar är verkligen på frammarsch. Totalt registrerades 301 006 nya personbilar under 2021 och hela 45 procent av dessa var laddbara.