Klimatbonusen tillbaks (typ) – nytt stöd för företag som köper eldrivna transportbilar

I februari 2024 införs ett nytt stöd för företag, kommuner och regioner som köper nya eldrivna transportbilar, så kallade lätta lastbilar. Stödet ska påskynda omställningen mot eldrivna fordon och minska utsläppen av växthusgaser. Totalt kan man få upp till 50 000 kronor i bonus per fordon. Klimatpremien är dock tillfällig och beloppet kommer att trappas ner successivt för att fasas ut redan i slutet av 2025.

Efter att klimatbonusen avskaffades i november 2022 har många gått och väntat på att någon ny form av bonus eller stöd för inköp av elbilar ska komma. Det såg länge dystert ut, men i ett pressmeddelande från Klimat- och näringslivsdepartementet meddelar Regeringen att de inför ett nytt, tillfälligt stöd för lätta ellastbilar.

Dessutom kommer små- och medelstora företag som investerar i utsläppsfria tunga lastbilar kunna få ett utökat stöd. Denna artikel kommer dock enbart att handla om stödet för lätta lastbilar, det vill säga transportbilar, eftersom det är sådana vi säljer.

Eldriven transportbil, kan få stöd med nya elbillsstödet
Från och med 13 februari kan du som företagare få upp till 50 000 kronor i stöd när du köper en eldriven transportbil. Du kan bland annat välja denna, Renault Kangoo E-tech 100% electric.

Nytt stöd vid köp av lätta ellastbilar

Från och med 13 februari 2024 införs alltså ett nytt stöd för eldrivna lätta lastbilar. Beslutet innebär att företag, kommuner och regioner som köper en eller flera nya lätta ellastbilar kan få upp till 50 000 kronor per bil i stöd.

Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden och på så sätt minska utsläppen av växthusgaser samt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Varför väljer man att bara fokusera på lastbilar, kanske du tänker nu. Utan att ha ställt frågan till Regeringen tror vi att det ligger till så här:

När Regeringen beslutade om att avveckla miljöbonusen för elbilar gjorde man det med argumentet att kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil började bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil.

Kanske hade det också att göra med att laddbara personbilar blivit så populära att det 2022 för första gången såldes fler laddbara bilar än fossilbilar.

Försäljningen av laddbara transportbilar har dock inte varit lika framgångsrik. År 2023 var knappa 20 procent av alla nyregistrerade lätta lastbilar laddbara. Även om detta är en ökning från 2022 ser Mobility Sweden, organisationen som sammanställer all fordonsstatistik, en inbromsning i ökningstakten efter att klimatbonusen avskaffades.

Så vad vill vi säga med detta långa utlägg? Jo, att det känns förståeligt att Regeringen nu väljer att göra en punktinsats med en klimatpremie för just laddbara lastbilar/transportbilar.

Ford E-transit Ungefär såhär stor får den eldrivna transportbilen som max vara. Gränsen går nämligen vid 3,5 ton och det är på pricken vad den här bad boyen väger.

Vad är en eldriven lätt lastbil?

En eldriven lätt lastbil är ett fordon som är registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister, har en totalvikt på maximalt 3,5 ton samt drivs enbart av el eller av el som produceras av vätgas via bränsleceller.

Detta innebär att samtliga eldrivna transportbilar från Ford och Renault i vårt sortiment är godkända för stödet. Längre ner kan du se vad stödet för några av våra transportbilsmodeller kan bli.

Se vårt utbud av eldrivna transportbilar

Eftersom bilarna enbart får drivas med el för att klassas som stödberättigade kan företag inte få stöd för laddhybrider. Det är enbart renodlade el-transportbilar som gäller. Stödet gäller inte heller för begagnade elbilar, de måste vara nya.

Vem kan söka stödet?

Klimatpremien för lätta eldrivna lastbilar kan sökas av juridiska personer, det vill säga företag, kommuner och regioner.

Det finns dock några begränsningar.

  • Stöd betalas inte till företag som anses vara i ekonomiska svårigheter.
  • Stöd får inte betalas ut till ett företag som har skulder hos Kronofogdemyndigheten.
  • Stöd beviljas inte om Energimyndigheten stoppat utbetalning av tidigare beviljat stöd till företaget.
Du får ta förmånsbilen till och från jobbet, men det räknas som privata resor
Klimatpremien för lätta eldrivna lastbilar kan sökas av företag, kommuner och regioner.

Så mycket stöd kan du få

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan den lätta ellastbilen och närmast jämförbara (fossil-)fordon. Stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 50 000 kronor per bil.

… ähum, känner de flesta nu. Prisskillnaden mot närmast jämförbara fordon, säger ni. Hur ska man veta vad det är och vad den kostar då?

Jo, förstår du. För att göra detta ultrakrångligt går Energimyndigheten som ansvarar för att betala ut stödet inte efter några inrapporterade prislistor till Skatteverket eller så.

Nej, här gäller det att du som företagare helst ska få två offerter. En på den lätta ellastbilen du ska köpa och en på vad bilförsäljaren menar är närmast jämförbara fordon. Det vill säga samma eller liknande modell som går på bensin eller diesel.

Dessa offerter ska du sedan skicka in till Energimyndigheten och sedan ska en handläggare där avgöra om och vad du får i stöd. Bland annat kontrollerar de att priset på det jämförbara fordonet är rimligt jämfört mot andra ansökningar. Först efter detta kan du beställa bilen.

Mer information om hur du ansöker om stödet kommer längre ner.

Hand som visar tumme upp för det nya, enkla, stödet för lätta ellastbilar
Tumme upp hörrni, superenkelt och solklart. Jajjemän!

Exempeluträkningar

Enkelt förklarat innebär allt detta att du kan få stöd motsvarande 30 procent av mellanskillnaden mellan elbilen och fossilversionen, men max 50 000 kr.

För att göra detta enkelt att förstå har vi inkluderat två exempeluträkningar.

Exempel 1

Den eldrivna transportbilen du vill köpa kostar 400 000 kr.
Närmast jämförbara fossilversion kostar 300 000 kr.
Prisskillnaden/mellanskillnaden är 100 000 kr.
30% av mellanskillnaden är 30 000 kr.
Det högsta stödet som du kan beviljas är 30 000 kr.

Exempel 2

Den lätta ellastbilen du vill köpa kostar 500 000 kr.
Närmast jämförbara fossilversion kostar 300 000 kr.
Mellanskillnaden är 200 000 kr.
30% av prisskillnaden är 60 000 kr.
Det högsta stödet som du kan beviljas är 50 000 kr.

Stödsumman justeras över tid

Eftersom detta enbart är ett tillfälligt stöd kommer beloppet successivt att sänkas för att slutligen utfasas till hösten 2025. Stödbeloppet kommer motsvara högst 30 procent av mellanskillnaden men maxbeloppet kommer justeras tre gånger.

  • Upp till 50 000 kr i stöd under 2024
  • Upp till 40 000 kr i stöd från 1 januari 2025
  • Upp till 30 000 kr i stöd från 1 juli 2025

Från och med 1 oktober 2025 får Energimyndigheten inte längre fatta beviljandebeslut. Har du inte skickat in ansökan innan dess kommer du alltså inte att få något stöd.

Så ansöker du

Det absolut viktigaste du behöver känna till är att du som kund måste ansöka om bonusen innan du beställer bilen av oss på Bilbolaget eller en annan bilhandlare.

Eftersom det är Energimyndigheten som fått i uppdrag att betala ut klimatpremien för lätta eldrivna lastbilar är det också till dem du skickar din ansökan.

Så här skriver de på sin hemsida:

Stödet går att söka från och med 13 februari 2024 klockan 12.00. Ansökan gör du enkelt (ha, vi har helt klart olika definition av enkelt!) via Mina sidor på vår webbplats.

  1. Logga in på Mina sidor med personligt BankID
  2. Ansök om behörighet till e-tjänsten Klimatpremie.
  3. När behörigheten är beviljad kan du skicka in din ansökan.
  4. När ansökan är inskickad kan du beställa fordonet.

Du ska alltså först ansöka om att få ansöka. Sedan kan du ansöka på riktigt. Busenkelt. Ansöker gör du hur som helst här.

Skylt som det står "What" på. Hade kunnat stå uutanför Energimyndighetens kontor som en symbol för det nya stödet för ellastbilar.
Spontant känns denna skylt lämplig utanför Energimyndighetens byggnad, som en homage till det enkla sättet de skapat för att ansöka om elbilsstödet.

Utbetalning av stöd

När fordonet är köpt skickar du som kund in en så kallad begäran om utbetalning till Energimyndigheten. Detta måste du göra senast sex månader efter att bilen levererats. Begäran ska vara skriftlig, men det kommer sannolikt finnas ett digitalt flöde för detta så att du inte behöver göra det the old school way med ett fysiskt papper på posten.

Utbetalningen av stödet sker tidigast sex månader efter det att fordonet har ställts på i Transportstyrelsens vägregister. Uppgifterna i vägtrafikregistret måste då visa att den som köpt och ställt på fordonet fortfarande är registrerad som ägare och att fordonet är registrerat.

Mer information om hur du ansöker och begär utbetalning kommer finnas i en vägledning som är under uppdatering. När vägledningen är klar kommer den publiceras hos Energimyndigheten.

Vad händer om pengarna till stödet tar slut?

Alla som var lite insatta i det här med klimatbonusen vet att man pratade om att pengarna kunde ta slut. Det samma gäller detta stöd.

Energimyndigheten får nämligen ett årligt anslag från Regeringen. Anslaget är beräknat att täcka inkommande ansökningar, men om pengarna är slut så är de slut. Därför finns det en reservation, både i förordningen och i Energimyndighetens beslut, att utbetalning sker om det finns medel.

Det ska emellertid tilläggas att anslaget för 2024 är på 450 miljoner kronor. Det räcker därmed till 9 000 bilar om alla får 50 000 kronor i stöd.

I fjol såldes 43 719 lätta lastbilar. Av dessa var 19,8 procent eldrivna, 8 656 stycken med andra ord. I fjol hade stödet alltså räckt till alla – men försäljningen lär gå upp i och med det nya stödet. Det finns alltså ingen garanti för att pengarna räcker, men chanserna är åtminstone goda.

Vi hjälper dig köpa eldriven lätt lastbil

Känner du att det genast är dags att beställa den där laddbara transportbilen du klurat på till firman är du varmt välkommen att kontakta oss. Våra säljare hjälper dig med dubbla offerter och kan svara på alla dina frågor om den nya klimatbonusen.

Kontakta transportbilssäljare

Stödberäkning för våra transportbilar

Visst behöver vi verkliga exempel också? Ja, det ska du få. Nedan ser du en tabell med några av våra transportbilar i lager, både elversionen och närmast jämförbara fossilversion.

Du kan få upp till 50 000 kr i stöd när du köper en lätt eldriven lastbil. Till exempel transportbilen Renault Kangoo.
FossilversionPrisElbilPrisPrisskillnad30% av prisskillnaden Möjligt stöd
Renault KangooKangoo E-tech
L1 Base Line 130 hk man227 400 krL1 Base Line 120 hk430 900 kr203 500 kr61 050 kr50 000 kr
L2 Nordic Line 115 hk290 400 krL2 Nordic Line 120 hk483 900 kr193 500 kr58 050 kr50 000 kr
Renault TraficTrafic 100% electric
L2H1 Base Line 130 hk man347 900 krL2H1 Base Line 120 hk559 300 kr211 400 kr63 420 kr50 000 kr

Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Senast uppdaterad: 2024-02-23

Bilbolaget

2024-02-07

Relaterade artiklar Se alla

Klimatbonusen upphör 8 november 2022

Regeringen meddelar att klimatbonusen upphör. Den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter 8 november 2022 kommer inte att få bonus.

Picea Bygg kör transportbilen Renault Kangoo utan B-stolpe

Yrkesarbetarna tycker det är en väldigt smart lösning och bra bilar, säger Fredrik Malmström, VD på Picea Bygg, om Renault Kangoo utan B-stolpe.

Elbilar är renare än fossildrivna bilar

En ny rapport konstaterar att elbilar är renare än fossildrivna bilar även ur ett livstidsperspektiv, men några saker påverkar skillnaderna.

Elbilar ökar mest 2021

Laddbara bilar är verkligen på frammarsch. Totalt registrerades 301 006 nya personbilar under 2021 och hela 45 procent av dessa var laddbara.

Se alla