Därför ska du inte tvätta bilen hemma på gatan 2024

Är det förbjudet att tvätta bilen hemma och kan man få böter för att tvätta bilen på gatan? Två frågor många ställer på Google. Vi tänkte därför att vi skulle reda ut saken så att du kan känna dig påläst nästa gång diskussionen om hur man bäst tvättar sin bil kommer upp. Svaret på båda frågorna är nämligen ’nja’.

Denna artikel tar cirka 5 minuter att läsa. Vill du hoppa direkt till sammanfattningen, med risk för att inte verka riktigt lika påläst nästa gång saken diskuteras, klicka här.

En bil som används dagligen bör tvättas minst en gång i månaden. Detta eftersom smutsen är skadlig mot lacken. Dessutom fastnar smuts lättare på en skitig bil och olycksrisken ökar eftersom en smutsig bil syns sämre än en ren. Du kan till och med få böter om din bil är så smutsig att registreringsplåten är oläslig.

Var ska man tvätta bilen?

Att det är viktigt att tvätta bilen är alltså tydligt, men hur gör man det då bäst? Ja, vi är såklart partiska och föreslår att du ska tvätta den i någon av Tvättas biltvättar, men även andra automattvättar eller gör det själv-hallar går såklart bra.

’Än på gatan då’, tänker du kanske nu. Nej nej nej kompis, du ska inte tvätta bilen hemma på gatan, uppfarten eller garageinfarten. Varför? Det är skadligt mot såväl miljö som djur och människor. Låt oss berätta hur det ligger till.

Vid en utvändig rekond tvättas bilen utvändigt. Person som rengör däcken på en bil.
Bäst är att tvätta bilen i miljömärkta biltvättar eller i gör det själv-hallar.

Detta händer när du tvättar bilen hemma

Tvättvattnet efter en biltvätt kan innehålla såväl skadliga kemikalier som rester från olja och andra tungmetaller. Det är alltså både de medel som används för att göra bilen ren, och själva smutsen som sitter på bilen, som utgör ett problem.

Står du på gatan, garageinfarten eller annan asfalterad yta kan tvättvattnet rinna ner i dagvattenbrunnar. Problemet är att det vattnet inte leds till reningsverk utan till sjöar och vattendrag.

Dagvattenledningarna i Sverige är nämligen byggda för att leda bort regnvatten och det finns normalt ingen rening för kemikalier och annat i dessa system. Istället rinner allt vatten, tillsammans med föroreningarna från din biltvätt, ut i sjöar och vattendrag i närheten.

Detta berättar Fredrik Erlandsson, på Stockholm Vatten och Avfall, i en intervju med tidningen Villaägarna.

Biltvätt hemma är skadligt för miljön

När du tvättar bilen hemma rinner alltså det förorenade tvättvattnet ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i sjöar och vattendrag. Där tas föroreningarna upp av ekosystemet och kan orsaka skada för både människa och miljö.

Ämnena är skadliga för både människor och miljö och vissa föroreningar i tvättvattnet går inte ens att bryta ner i naturen. De tas upp av ekosystemet och orsakar skada för människors hälsa och miljön.

– Om du tvättar bilen på gatan finns en stor risk att tvättvattnet med kemikalier och metaller rinner rakt ut i närmaste badsjö, där du och din familj kanske badar på somrarna, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten, till tidningen Villaägarna.

Vattenringar i sjö
Gullig fisk eller förorenat sjömonster? Ingen vet.

Naturvårdsverket förklarar att vilka effekter som miljöföroreningarna kan orsaka i miljön varierar stort och påverkas av många olika faktorer. Avgörande är vilka egenskaper dessa ämnen har, vilka mängder som släpps ut samt vilka halter i miljön eller i djur och människor som det resulterar i.

Vill du lära dig mer om miljöföroreningar och vanliga ämnen som har skadlig inverkan på miljön kan du läsa mer hos Naturvårdsverket.

Vad säger lagen om att tvätta bilen hemma?

På många sajter läser man att det inte är tillåtet i vissa kommuner att tvätta bilen hemma på gatan, att man kan få böter om man gör det och någon sajt har till och med gått så långt att de säger att man kan få fängelse.

Utan att raljera för mycket över andra sajters bristande trovärdighet kan vi säga såhär: det finns en poäng i att överdriva straffrisken eftersom folk verkligen inte borde tvätta bilen hemma, men fängelse får man knappast. Inte böter heller. Fast det kan man rent teoretiskt sett få.

Det är nämligen så här, det är inte per se olagligt att tvätta bilen hemma.

Däremot finns det i miljöbalken, den ramlag som reglerar miljöfrågor, hänsynsregler som säger att alla som utför åtgärder ska skaffa sig den kunskap som behövs samt vidta de skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöbalken säger också att man ska undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga.

Vacker sjö i soluppgång
Våra svenska sjöar, väl värda att skyddas.

Du ska alltså göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön. När du tvättar bilen på gatan gör du inte det. Men det finns egentligen ingen enskild lag som säger att det inte är tillåtet att tvätta bilen hemma.

Kan kommunen förbjuda att tvätta bilen hemma?

Nja, är faktiskt det korrekta svaret. Enligt Naturvårdsverket finns inget lagstöd i miljöbalken för att en kommun ska kunna utfärda ett generellt förbud mot att tvätta bilen hemma på gatan.

Kommunen får dock meddela föreskrifter för att skydda insjöar, vattendrag och liknande samt enskilda vattenkällor och brunnar. De kan alltså säga att man inte får tvätta bilen inom vissa avgränsade områden, exempelvis så kallade vattenskyddsområden. Bryter du som privatperson mot detta kan vite utdelas. Rent teoretiskt kan du alltså få böter för att du tvättat bilen på gatan.

Enskilda personer kan också få biltvättförbud. Eftersom det enligt miljöbalken är olagligt att uppsåtligen förorena mark, vatten och luft är det faktiskt möjligt för miljönämnden att förbjuda enskilda bilägare att tvätta bilen hemma.

Vit Volvo XC60 med Tvätta logotyp på sidan och man framför bilen
Vill du tvätta din bil med gott samvete? Välkommen till någon av våra miljöcertifierade biltvättar.

Bäst är att tvätta i miljöcertifierad biltvätt

År 2022 utfördes cirka 30 miljoner biltvättar i Sverige, men endast hälften genomförs på godkända anläggningar, det visar en ny sammanställning från Hållbar biltvätt.

Men vad är egentligen skillnaden på att tvätta hemma och att tvätta bilen i en automatbiltvätt eller en gör det själv-hall? Jo, miljögodkända biltvättar och gör det själv-hallar har reningssystem och oljeavskiljare som renar tvättvattnet innan det leds vidare till ett reningsverk.

Vissa biltvättar, exempelvis Tvätta, renar och återvinner dessutom en stor del av vattnet, något som är extra positivt ur vattenförbrukningssynpunkt.

Om man har långt till tvätten?

Är det då miljömässigt försvarbart att istället för att tvätta bilen hemma köra en extra sträcka för att tvätta i en miljömässigt godkänd biltvätt eller tvätthall? Det är vi faktiskt inte proffs nog att svara på. Det får du helt enkelt själv avgöra.

Har du en biltvätt du kör förbi till vardags eller finns det någon som du kan göra en kortare avstickare för att komma till föreslår vi att du väljer det. Kommer du få köra flera mil extra kanske det är bättre att tvätta hemma. Följ då nedanstående tips för att tvätta så miljömässigt hållbart som möjligt.

Tvätta bilen hemma på bästa sätt

Om du inte har möjlighet att tvätta din bil i en biltvätt eller tvätthall kan du tvätta den hemma, men ställ då bilen på gräsmattan eller en grusplan där tvättvattnet absorberas och filtreras av jorden innan det når grundvattnet. Smutsen och andra ämnen i tvättvattnet fastnar då i det övre jordlagret och kan ofta bindas eller brytas ned. Markens organismer är nämligen tåligare än de som lever i vattnet.

Använd också miljömärkta eller miljöanpassade bilvårdsprodukter som lättare bryts ned i naturen.

Om du måste tvätta bilen hemma, ställ den på gräsmattan
Om du måste tvätta bilen hemma, ställ den på gräsmattan.

Sammanfattning

Det finns ingen enskild lag som säger att man inte får tvätta bilen hemma på gatan eller garageinfarten. Däremot säger miljöbalken att man ska göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön.

Vattnet från biltvätten innehåller skadliga kemikalier, tungmetaller och oljerester. När du tvättar hemma på gatan rinner vattnet ner i dagvattenbrunnar som leder ut i sjöar och vattendrag, helt utan rening. Eftersom detta inte alls är bra för miljön är att tvätta bilen på gatan inte förenligt med miljöbalkens regler.

För både människors och miljöns skull bör du därför tvätta din bil i miljögodkända biltvättar eller gör det själv-hallar. Om detta inte är möjligt bör du åtminstone stå på en gräsmatta eller grusplan när du tvättar bilen. Du bör också använda miljömärkta bilvårdsprodukter.

Observera dock att kommunen kan förbjuda biltvätt på gatan inom avgränsade områden, exempelvis i så kallade vattenskyddsområden. Bryter du mot vattenskyddsområdets bestämmelser kan du dömas till att betala vite.

Blev du nu sugen på att åka och tvätta bilen hos en miljöcertifierad biltvätt? Välkommen till Tvätta. Klicka här för att hitta din närmaste biltvätt.


Detta är miljöbalken

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Övriga källor:
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avlopp/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avlopp/hallbar-dagvattenhantering/
https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vad-kan-du-gora/
https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/


Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Bilbolaget

2022-04-29

Relaterade artiklar Se alla

Kallavfettning – behöver man avfetta bilen innan tvätt?

Kallavfettning är effektiv mot tuff smuts. Men hur ska det användas och behöver man avfetta bilen innan tvätt? Vi reder ut alla frågetecken.

Förläng livslängden på din bil – enkla tips

Att förlänga livslängden på bilen är inte så svårt. Med våra tips kan du spara pengar, undvika skador & minska de bilrelaterade svordomarna.

9 tips för att köra bränslesnålt och spara pengar

Att köra bränslesnålt är bra för miljön och din plånbok. Oavsett om bilen körs på diesel eller bensin kan du spara mycket pengar. Vi berättar hur.

Därför är det viktigt att tvätta bilen på vintern

De flesta drar sig för att tvätta bilen när det är minus, men faktum är att det är viktigare att tvätta bilen på vintern än på sommaren.

Se alla