Ackrediterad kontroll

(släckning av 2:or)

Uppgifter som framkommer i samband med kontroller hanteras konfidentiellt.

Tystnadsplikten innebär att ingen, vare sig under sin arbetstid eller fritid, får föra vidare till någon obehörig eller på annat sätt utnyttja något av det som man sett och hört hos/om våra kunder under sitt arbete hos oss. Som obehörig räknas alla som inte finns angivna i vår organisationsplan i kvalitetsmanualen och som inte har undertecknat sekretessförsäkran.

Om någon lag eller förordning anger skyldighet att lämna ut uppgifter får vi göra avsteg från sekretessen. I dessa fall informerar vi uppdragsgivaren om vilken information som lämnas om detta inte är förbjudet enligt lag.