Bonus Malus

Skatt eller bonus på nya bilar

Bonus malus, skatt eller bonus på nya bilar

Bonus malus-systemet innebar att bilar med låga koldioxidutsläpp fick bonus i form av en återbetalning och bilar med höga utsläpp fick förhöjd skatt. Sedan 9 november 2022 får man inte längre miljöbonus när man köper en elbil, laddhybrid eller vätgasbil. Malusskatten finns dock fortfarande kvar. Den innebär att bilar med höga koldioxidutsläpp bestraffas med en förhöjd fordonsskatt, det vill säga ”malus”, under de tre första åren. Här förklarar vi hur det fungerar och vad det innebär för dig.


Vad betyder bonus malus?

På latin betyder bonus malus ”bra dåligt”. Det var ett beslut som regeringen och riksdagen fattade i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon i Sverige för att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.

Bonus malus-systemet är sedan november 2022 egentligen bara ett malussystem eftersom bonusen avskaffats.

Systemet innebär nu år 2024 att fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med en förhöjd skatt under tre år, så kallad maulsskatt. Detta gäller fossildrivna bilar som släpper ut mer än 75 gram koldioxid per kilometer.

Nytt stöd 2024 för företag som köper eldrivna transportbilar

I februari 2024 infördes ett nytt stöd för företag, kommuner och regioner som köper nya eldrivna transportbilar, så kallade lätta lastbilar. Bonusen är alltså tillbaks, typ. Åtminstone lite.

Stödet ska påskynda omställningen mot eldrivna fordon och minska utsläppen av växthusgaser. Totalt kan man få upp till 50 000 kronor i bonus per fordon.

Klimatpremien är dock tillfällig och beloppet kommer att trappas ner successivt för att fasas ut redan i slutet av 2025.

Läs mer om klimatstödet för lätta ellastbilar


Bonus malus förkortningslista

För att avgöra om en bil får malusskatt pratar man om utsläppsgränser. Här pratar vi om mängden koldioxid (mäts i gram) som bilen släpper ut per kilometer. Detta förkortas CO2/km.

Malusskatten beräknas sedan per gram koldioxid som bilen släpper ut. Här pratar man om att man får x antar kronor i förhöjd skatt per gram CO2 bilen släpper ut, förkortas kr/g.

Så fungerar Malus

Skatt för bilar med höga utsläpp

 • Förhöjd fordonsskatt gäller för bensin- och dieseldrivna bilar som släpper ut mer än 75 gram CO2/km vid blandad körning.
 • Bilar som släpper ut mer än 75 gram CO2/km får en fordonsskatt på 107 kr/g som överstiger 75. Släpper bilen ut 76 gram är malusskatten alltså 107 kr.
 • Släpper bilen ut mer än 125 gram CO2/km ökar beloppet till 132 kr/g för det utsläpp som överstiger 125.
 • Fordon som släpper ut under 75 g CO2/km får inte förhöjd skatt.

Grundbelopp och tillägg
För att kunna räkna ut Malusskatten behöver du känna till tre övriga komponenter i fordonsskatten. Detta då malusskatten tillkommer utöver dessa avgifter.

 • I fordonsskatten finns något som kallas för grundbeloppet. Denna summa ska alla bilar betala oavsett hur mycket eller lite de släpper ut. Grundbeloppet är 360 kronor.
 • Dieseldrivna bilar betalar även ett miljötillägg om 250 kr och ett bränsletillägg. Bränsletillägget räknas ut genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer och multiplicera det med 13,52.

*Observera att grundbeloppet samt miljö- och bränsletillägget för dieselbilar inte är en del av malusskatten. Även efter tre år betalar du för dessa tillägg i din bilskatt. Läs mer om fordonsskatten.

Exempel
Ska du köpa en bensinbil med ett koldioxidutsläpp på 100 gram per kilometer blir fordonsskatten 3 035 kronor per år under de första tre åren.

För en dieselbil med samma gram koldioxidutsläpp blir fordonsskatten istället 4 637 kronor per år de första tre åren.

Beräkna Malus hos Transportstyrelsen

RÄKNA UT SKATTEN

Bensindrivet fordon
Grundbeloppet (360 kr) +
koldioxidbelopp

RÄKNA UT SKATTEN

Dieseldrivet fordon
Grundbeloppet (360 kr) + koldioxidbelopp +
miljötillägg + bränsletillägg

Bilar utan Malusskatt

Malus är en skatt som enbart belastar nya bilar de tre första åren. Efter tre år sjunker summan till ordinarie fordonsskatt.

Det betyder att om du vill köpa en bensin- eller dieselbil utan malusskatt måste du antingen välja en bil som är äldre än tre år eller så får du leta efter modeller som släpper ut mindre än 75 gram CO2/km.

Det sistnämnda är dock inte så vanligt om du inte väljer en laddhybrid.


Bonusen avskaffades 8 november

Eftersom kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil menar regeringen att miljöbonusen inte längre behövs. Därför avskaffades bonusen för miljöbilar i november 2022.

Det innebär att den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter 8 november 2022 inte får miljöbonus.

Läs mer

Så fungerade Bonusen

Premie för miljöbilar med låga utsläpp

 • Högsta möjliga bonus för elbilar var 70 000 kr. 50 000 kr om de registrerades efter 1 januari 2023.
 • Bilen fick kosta max 700 000 kr.
 • Bonusen fick högst motsvara 25 procent av bilens nypris.
 • Bonusbeloppet för en laddhybrid som släppte ut 1 gram CO2 uppgick till 20 000 kronor. Därefter sänktes bonusen med 300 kronor per utsläppt gram koldioxid (upp till maxgränsen 50 gram).
 • Bilar som drivs med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas, fick 10 000 kr i bonus.
 • Bonusen betalades ut tidigast sex månader efter bilköp.

Observera att miljöbonus enbart betalas ut till de som köpt klimatbonusbil före 8 november 2022.

Systemet uppdateras regelbundet

Bonus malus togs i bruk 1 juli 2018 men har uppdaterats flera gånger sedan dess. Varje uppdatering gäller för bilar som registreras, det vill säga tas i trafik, efter det datum som uppdateringen införs.

Läs mer om skillnaden de senaste ändringarna innebär i vår artikel Höjd malusskatt och sänkt bonus, nya regler 2022.

Vanliga frågor om bonus malus

Vilka bilar omfattas av bonus malus?

Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av beslutet. Med nya fordon menas fordon som registreras för första gången 1 juli 2018 eller senare. De skärpta reglerna för 2022 gäller enbart bilar som registreras 1 juni respektive 12 juli 2022 eller senare. Bilar köpta efter 8 november 2022 får ej bonus.

Hur fungerar bonus malus för dieselbilar?

Köper du en ny dieselbil som släpper ut mer än 75 gram koldioxid per kilometer betalar du högre skatt (malus) de första tre åren. Malusskatten är 107 kr per gram koldioxid (över 75) som fordonet släpper ut vid blandad körning, upp till 125 gram. Släpper bilen ut mer tillkommer ytterligare 132 kronor per gram som överstiger 125 gram. Utöver detta betalar du också två extra avgifter: miljötillägg och bränsletillägg. Släpper bilen ut mindre än 75 gram betalar du inte den förhöjda malusskatten.

Hur fungerar bonus malus för bensinbilar?

Köper du en ny bensinbil som släpper ut mer än 75 gram koldioxid per kilometer betalar du högre skatt (malus) de första tre åren. Malusskatten är 107 kr per gram koldioxid (över 75) som fordonet släpper ut vid blandad körning, upp till 125 gram. Släpper bilen ut mer tillkommer ytterligare 132 kronor per gram som överstiger 125 gram. Om bilen släpper ut mindre än 75 gram per kilometer betalar du inte förhöjd fordonsskatt.

Jag funderar på att köpa en bensinbil som kan drivas med E85. Är det malusskatt på den?

Nej. Malus omfattar bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II som har inte alternativt drivmedel (alkohol eller gas som inte är gasol/motorgas). Eftersom E85 än så länge räknas som alternativt drivmedel betalar du bara grundbeloppet om 360 kronor.

Hur mycket bonus kan jag få för en elbil?

Köper du bil efter 8 november får du ingen bonus. För bilar köpta 8 november eller tidigare gäller följande: Bonusen för elbilar registrerade efter 1 april 2021 är upp till 70 000 kr. Bonusen för elbilar registrerade efter 1 januari 2023 är upp till 50 000 kr.

Bonusen får max motsvara 25% av bilens nypris, den måste alltså minst kosta 280 000 kronor för att du ska få ut maxbonus. För att få denna bonus får fordonet inte ha bytt ägare under bonusens kvalificeringsperiod, d.v.s. de första sex månaderna.

Hur mycket bonus kan jag få för en laddhybrid?

Köper du bil efter 8 november får du ingen bonus. För bilar köpta 8 november eller tidigare gäller följande: Bonusbeloppet för en laddhybrid som släpper ut 1 gram koldioxid uppgår till max 20 000 kronor. Därefter sänks bonusen med 300 kronor per utsläppt gram koldioxid upp till 50 gram som ger 5 000 kronor i bonus. Fordon som släpper ut mer än 50 gram per kilometer får inte bonus.

Måste man göra något för att få bonus?

För att miljöbilsbonusen ska betalas ut måste du som fordonsägare skicka in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. När en klimatbonusbil ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information till dig, och en blankett där du ska lämna din försäkran. Detta gäller både privatpersoner och företag. En ansökan om klimatbonus ska lämnas in till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024.

Om jag privatleasar en elbil eller laddhybrid, vem får då bonusen?

Eftersom det är leasinggivaren som äger bilen vid privatleasing är det denne som får bonusen. Du som privatperson får ingen bonus. Däremot brukar leasingkostnaden vara beräknat på att företaget får bonus, så indirekt kan du tillgodose dig bonusen genom lägre månadskostnad för bilen. Är du osäker på hur företaget du leasar av beräknat sin månadskostnad, ställ frågan direkt till dem.

Hur påverkas förmånsvärdet på min nya tjänstebil?

Bonus malus påverkar alla nya bilar, oavsett finansieringsform. Eftersom fordonsskatten inkluderas i beräkningen av förmånsvärdet för tjänstebilar innebär detta att kostnaden för nya tjänstebilar blir högre ju högre skatt du har.

Har du fler frågor? Läs mer hos Transportstyrelsen eller kontakta din lokala säljare.


Vill du veta mer?

Fordonsskatt

Så mycket ska du betala i bilskatt

Fordonsskatt är en årlig skatt som ska betalas för alla skattepliktiga fordon som inte är avställda. Ägaren ansvarar för att skatten betalas. Här går vi igenom vilka fordon du måste betala skatt för, hur stor skatten är och hur den räknas ut.

Carpay

Kreditkort & app för billigare bilägande

Med CarPay kreditkort och app blir ditt liv med bilen lite billigare och smidigare. Du får bonus på alla köp och fina rabatter på bland annat drivmedel, laddning och biltvätt. Du betalar tryggt och får allt samlat digitalt. Korten har ingen årsavgift.

Finansiering

Förmånliga avtal på billån & leasing

Ska du köpa ny eller begagnad bil erbjuder vi förmånlig finansiering tillsammans med trygga banker. Du får ett tydligt finansieringsförslag anpassat efter ditt behov och vi ordnar allt snabbt och enkelt. Vill du istället leasa bilen går det lika bra.

Nyheter, artiklar och tester Se alla

Nytt stöd för företag som köper eldrivna transportbilar

Nu införs ett stöd för företag som köper eldrivna lätta lastbilar, på upp till 50 000 kr i bonus. Vi lär dig allt om stödet & hur du ansöker.

Klimatbonusen upphör 8 november 2022

Regeringen meddelar att klimatbonusen upphör. Den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter 8 november 2022 kommer inte att få bonus.

Elbilar är renare än fossildrivna bilar

En ny rapport konstaterar att elbilar är renare än fossildrivna bilar även ur ett livstidsperspektiv, men några saker påverkar skillnaderna.

9 tips för att köra bränslesnålt och spara pengar

Att köra bränslesnålt är bra för miljön och din plånbok. Oavsett om bilen körs på diesel eller bensin kan du spara mycket pengar. Vi berättar hur.

Se alla