Bonus Malus

Skatt eller bonus på nya bilar

Bonus malus, skatt eller bonus på nya bilar

Enkelt förklarat innebär bonus malus-systemet att bilar med låga koldioxidutsläpp, exempelvis elbilar och laddhybrider, får ”bonus”. Bilar med höga koldioxidutsläpp bestraffas med en förhöjd fordonsskatt, det vill säga ”malus”, under de tre första åren. Här förklarar vi hur det fungerar och vad det innebär för dig.


Vad betyder bonus malus?

På latin betyder bonus malus ”bra dåligt”. Det är ett beslut som regeringen och riksdagen fattat i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon i Sverige och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.

Så fungerar bonus malus

Bonus malus innebär att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus. Samtidigt belastas fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid med en förhöjd skatt under tre år, så kallad maulsskatt.

Med miljöanpassade fordon menas elbilar, laddhybrider och gasbilar. För att få bonus får en sådan bil släppa ut max 50 gram koldioxid per kilometer. En malusbil, å sin sida, är en fossildriven bil som släpper ut mer än 75 gram koldioxid per kilometer.

Grundprincipen är att intäkterna från malusskatten ska täcka utgifterna för att betala ut bonusen. Det är därför man kan höra uttryck som att ”bonusen är slut”.

Systemet uppdateras regelbundet

Bonus malus togs i bruk 1 juli 2018 men har uppdaterats flera gånger sedan dess. Bland annat i april 2021 och nu i juni och juli 2022. Ytterligare en förändring kommer i januari 2023.

Varje uppdatering gäller för bilar registrerade efter det datum då uppdateringen infördes. De nya reglerna som gäller från 1 juni respektive 12 juli 2022 gäller således enbart för bilar registrerade efter det datumet.

Läs mer om skillnaden de senaste ändringarna innebär i vår artikel Höjd malusskatt och sänkt bonus, nya regler 2022.


Bonus malus förkortningslista

För att avgöra om en bil får bonus eller malusskatt pratar man om utsläppsgränser. Här pratar vi om mängden koldioxid (mäts i gram) som bilen släpper ut per kilometer. Detta förkortas CO2/km.

Malusskatten beräknas sedan per gram koldioxid släpper ut. Här pratar man om att man får x antar kronor i förhöjd skatt per gram CO2 bilen släpper ut, förkortas kr/g.

Malus

Skatt för bilar med höga utsläpp

 • Förhöjd fordonsskatt gäller för bensin- och dieseldrivna bilar som släpper ut över 75 gram CO2/km vid blandad körning.
 • Bilar som släpper ut mer än 75 gram CO2/km får en fordonsskatt på 107 kr/g (som överstiger 75). Släpper bilen ut 76 gram är malusskatten alltså 107 kr.
 • Släpper bilen ut mer än 125 gram ökar beloppet till 132 kr/g för det utsläpp som överstiger 125.
 • Dieseldrivna bilar betalar även ett miljötillägg om 250 kr och ett bränsletillägg*. Bränsletillägget räknas ut genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer och multiplicera det med 13,52.
 • Fordon som släpper ut under 75 g CO2/km får inte förhöjd skatt.

*Observera att miljö- och bränsletillägget för dieselbilar inte är en del av malusskatten. Även efter tre år betalar du för dessa tillägg i din bilskatt.

RÄKNA UT SKATTEN

Bensindrivet fordon
Grundbeloppet (360 kr) +
koldioxidbelopp

RÄKNA UT SKATTEN

Dieseldrivet fordon
Grundbeloppet (360 kr) + koldioxidbelopp +
miljötillägg (250 kr) + bränsletillägg

Exempel: Ska du köpa en bensinbil med ett koldioxidutsläpp på 100 gram per kilometer blir fordonsskatten 3 035 kronor per år under de första tre åren.

För en dieselbil med samma gram koldioxidutsläpp blir fordonsskatten istället 4 637 kronor per år de första tre åren.

Beräkna din fordonsskatt hos Transportstyrelsen


Bonus

Premie för miljöbilar med låga utsläpp

 • Bilen får kosta max 700 000 kr för att du ska få bonus.
 • Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.
 • Högsta möjliga bonus för elbilar är 70 000 kr.
 • Högsta möjliga bonus för laddhybrider är 20 000 kr.
 • Lägsta bonusen för laddhybrider är 5 000 kr.
 • En laddhybrid får max släppa ut 50 g CO2/km för att få bonus.
 • Bonusbeloppet för en laddhybrid som släpper ut 1 gram CO2 uppgår till 20 000 kronor. Därefter sänks bonusen med 300 kronor per utsläppt gram koldioxid (upp till maxgränsen 50 gram).
 • Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får 10 000 kr i bonus.

För bonusuträkning, besök Transportstyrelsen

Bonus för elbilar

 • Bilen får kosta max 700 000 kr.
 • Bonusen får motsvara max 25% av bilens pris.
 • Högsta möjliga bonus: 70 000 kr.

Bonus för laddhybrider

 • Bilen får kosta max 700 000 kr
 • Högsta möjliga bonus: 20 000 kr
 • Utsläppsgräns: 50 gram CO2/km
 • Lägsta bonus: 5 000 kr.

Bonus för företag

Bonusen beräknas på olika sätt för privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när bonusen ska beräknas. För företag gäller bonusreglerna ovan, men:

 • En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil*, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.

*Med jämförbar bil menas förenklat motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och utrustningsnivå som klimatbonusbilen.

För bonusuträkning, besök Transportstyrelsen

Verkar det krångligt?

Det är det tyvärr. Men oroa dig inte. Våra kunniga säljare hjälper dig reda ut alla frågetecken och kan berätta för dig vad skatten blir eller hur du gör för att få bonus.

Hitta närmaste anläggning


Vanliga frågor om bonus malus

Vilka bilar omfattas av bonus malus?

Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av beslutet. Med nya fordon menas fordon som registreras för första gången 1 juli 2018 eller senare. De skärpta reglerna för 2022 gäller enbart bilar som registreras 1 juni respektive 12 juli 2022 eller senare.

Hur fungerar bonus malus för dieselbilar?

Köper du en ny dieselbil som släpper ut mer än 75 gram koldioxid per kilometer betalar du högre skatt (malus) de första tre åren. Malusskatten är 107 kr per gram koldioxid (över 75) som fordonet släpper ut vid blandad körning, upp till 125 gram. Släpper bilen ut mer tillkommer ytterligare 132 kronor per gram som överstiger 125 gram. Utöver detta betalar du också två extra avgifter: miljötillägg och bränsletillägg. Släpper bilen ut mindre än 75 gram betalar du inte den förhöjda malusskatten.

Hur fungerar bonus malus för bensinbilar?

Köper du en ny bensinbil som släpper ut mer än 75 gram koldioxid per kilometer betalar du högre skatt (malus) de första tre åren. Malusskatten är 107 kr per gram koldioxid (över 75) som fordonet släpper ut vid blandad körning, upp till 125 gram. Släpper bilen ut mer tillkommer ytterligare 132 kronor per gram som överstiger 125 gram. Om bilen släpper ut mindre än 75 gram per kilometer betalar du inte förhöjd fordonsskatt.

Jag funderar på att köpa en bensinbil som kan drivas med E85. Är det malusskatt på den?

Nej. Malus omfattar bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II som har inte alternativt drivmedel (alkohol eller gas som inte är gasol/motorgas). Eftersom E85 än så länge räknas som alternativt drivmedel betalar du bara grundbeloppet om 360 kronor.

Hur mycket bonus kan jag få för en elbil?

Bonusen för elbilar registrerade efter 1 april 2021 är upp till 70 000 kr. Bonusen får max motsvara 25% av bilens nypris, den måste alltså minst kosta 280 000 kronor för att du ska få ut maxbonus. För att få denna bonus får fordonet inte ha bytt ägare under bonusens kvalificeringsperiod, d.v.s. de första sex månaderna.

Hur mycket bonus kan jag få för en laddhybrid?

Bonusbeloppet för en laddhybrid som släpper ut 1 gram koldioxid uppgår till max 20 000 kronor. Därefter sänks bonusen med 300 kronor per utsläppt gram koldioxid upp till 50 gram som ger 5 000 kronor i bonus. Fordon som släpper ut mer än 50 gram per kilometer får inte bonus.

Måste man göra något för att få bonus?

För att miljöbilsbonusen ska betalas ut måste du som fordonsägare skicka in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. När en klimatbonusbil ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information till dig, och en blankett där du ska lämna din försäkran. Detta gäller både privatpersoner och företag.

Om jag privatleasar en elbil eller laddhybrid, vem får då bonusen?

Eftersom det är leasinggivaren som äger bilen vid privatleasing är det denne som får bonusen. Du som privatperson får ingen bonus. Däremot brukar leasingkostnaden vara beräknat på att företaget får bonus, så indirekt kan du tillgodose dig bonusen genom lägre månadskostnad för bilen. Är du osäker på hur företaget du leasar av beräknat sin månadskostnad, ställ frågan direkt till dem.

Hur påverkas förmånsvärdet på min nya tjänstebil?

Bonus malus påverkar alla nya bilar, oavsett finansieringsform. Eftersom fordonsskatten inkluderas i beräkningen av förmånsvärdet för tjänstebilar innebär detta att kostnaden för nya tjänstebilar blir högre ju högre skatt du har.

Har du fler frågor? Läs mer hos Transportstyrelsen eller kontakta din lokala säljare.


Vill du veta mer?

Elbilar

Upptäck vårt utbud av elbilar

Elbilar drivs helt av uppladdningsbara batterier med lång räckvidd. Köper du en elbil får du en miljövänlig, tyst bil med låg driftkostnad och fantastisk körglädje. Med laddbox hemma blir bilägandet enkelt och bekymmersfritt.

Laddhybrider

Upptäck vårt utbud av laddbara bilar

En laddhybrid, även kallad plug-in hybrid, kombinerar två motorer: en elmotor och en bensin- eller dieselmotor. Du får en bil som genererar mindre avgasutsläpp utan att du behöver oroa dig för räckvidden.

Laddboxar

Lär dig mer och hitta rätt laddbox

Med en laddbox hemma kan du ladda din elbil eller laddhybrid smidigt, säkert och billigt. Du som installerar en laddbox hemma kan få skattereduktion med upp till 50% av kostnaden. Vi hjälper dig hitta rätt box och få maximalt avdrag.

Nyheter, artiklar och tester Se alla

Vi testar Ford Mustang Mach-E

Häng med när vi provkör Ford Mustang Mach-E. Den flexibla elbilen som är sportig, vansinnigt rolig och perfekt för familjen »

11 myter om elbilar

De har kort räckvidd, är bara för stadsbor och tar lång tid att ladda. Myterna om elbilar är många, men vilka är sanna och vilka är falska? Häng med när vi reder ut några av de vanligaste elbilsmyterna.

Fördelar med elbilar

Det finns många fler fördelar med elbilar än bara miljöaspekten. Elbilar är bland annat tystare, accelererar snabbare, är billigare att köra, kräver mindre underhåll och är bonusberättigade.

Köpa diesel- eller bensinbil, vad är bäst?

Ska du köpa ny eller begagnad bil men känner dig osäker på om du ska välja diesel eller bensin? Vi hjälper dig väga de olika motortypernas för- och nackdelar.

Se alla