Bonus Malus

Skatt eller bonus på nya bilar

Så fungerar Bonus Malus

Enkelt förklarat innebär Bonus Malus-systemet att bilar med låga koldioxidutsläpp får ”bonus” medan bilar med höga koldioxidutsläpp bestraffas med en förhöjd fordonsskatt, det vill säga ”malus”, under de tre första åren. Här förklarar vi hur det fungerar och vad det innebär för dig.


Vad betyder Bonus Malus?

På latin betyder Bonus Malus ”Bra Dåligt” och är ett beslut som regeringen och riksdagen fattat i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Bonus Malus togs i bruk 1 juli 2018 och uppdaterades 1 april 2021.

Nya regler från april 2021

I april 2021 uppdaterades Bonus Malus med ytterligare ökade kostnader för fossildrivna bilar och förhöjd bonus för rena elbilar.

De nya Bonus Malus reglerna i korthet

 • Lägre utsläppsgräns för förhöjd fordonsskatt
 • Högre fordonsskatt för varje utsläppt gram koldioxid över gränsen
 • Sänkt gräns för att få klimatbonus
 • Förhöjd klimatbonus för elbilar
 • Minskad klimatbonus för laddhybrider

Kvinna som kör i stadstrafik. Tips till dig som mest kör korta sträckor med bilen.

Så fungerar Bonus Malus

Systemet för Bonus Malus innebär att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med en högre skatt under tre år.

Malus

För bilar med höga utsläpp

 • Utsläppsgränsen för förhöjd fordonsskatt startar vid 90 gram koldioxid per kilometer.
 • Bilar som släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer får en fordonsskatt på 107 kronor per gram.
 • Släpper bilen ut mer ökar beloppet till 132 kronor per gram för det utsläpp som överstiger 130 gram.
 • Dieseldrivna bilar betalar även ett miljötillägg om 250 kronor och ett bränsletillägg. Bränsletillägget räknas ut genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer och multiplicera det med 13,52.
 • Fordon som släpper ut under 90 gram per kilometer får inte förhöjd skatt.

Exempel: Ska du köpa en bensinbil med ett koldioxidutsläpp på 100 gram per kilometer blir fordonsskatten 1430 kronor per år under de första tre åren. För en dieselbil med samma gram koldioxidutsläpp blir fordonsskatten istället 3032 kronor per år de första tre åren.

Gå till Transportstyrelsen för att beräkna din fordonsskatt

RÄKNA UT SKATTEN

Bensindrivet fordon
Grundbeloppet (360 kr) +
koldioxidbelopp

RÄKNA UT SKATTEN

Dieseldrivet fordon
Grundbeloppet (360 kr) + koldioxidbelopp +
miljötillägg (250 kr) + bränsletillägg

Bonus

För bilar med låga utsläpp

 • Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.
 • Bonusens maxbelopp för rena elbilar är 70 000 kronor.
 • Bilar som får klimatbonus får max släppa ut 60 gram koldioxid per kilometer.
 • Bonusens maxbelopp för laddhybrider är 45 000 kronor.
 • Bonusbeloppet för en laddhybrid som släpper ut 1 gram koldioxid uppgår till 45 000 kronor. Därefter sänks bonusen med 583 kronor per utsläppt gram koldioxid upp till 60 gram som ger 10 380 kronor i bonus. Fordon som släpper ut mer än 60 gram per kilometer får inte bonus.
 • Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får minst 10 000 kronor i bonus.

Bonus för företag

Bonusen beräknas på olika sätt för privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när bonusen ska beräknas. För företag gäller reglerna ovan, men:

 • En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil*, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.

*Med jämförbar bil menas förenklat motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och utrustningsnivå som klimatbonusbilen.

För mer information och bonusuträkning, gå till Transportstyrelsen

Verkar det krångligt?

Det är det tyvärr. Men oroa dig inte. Våra kunniga säljare hjälper dig reda ut alla frågetecken och kan berätta för dig vad skatten blir eller hur du gör för att få bonus.

Hitta din närmaste anläggning här

Hur påverkas förmånsvärdet på min nya tjänstebil?

Förändringarna påverkar alla nya bilar, oavsett finansieringsform. Eftersom fordonsskatten inkluderas i beräkningen av förmånsvärdet för tjänstebilar innebär detta att kostnaden för nya tjänstebilar förändras från 1 april 2021 beroende på val av bil.


Vanliga frågor om Bonus Malus

Vilka bilar omfattas av Bonus Malus?

Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av beslutet. Med nya fordon menas fordon som registreras för första gången 1 juli 2018 eller senare. De skärpta reglerna gäller enbart bilar som registreras för första gången 1 april 2021 eller senare.

Hur fungerar Bonus Malus för dieselbilar?

Köper du en ny dieselbil som släpper ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer betalar du högre skatt (malus) de första tre åren. Malusskatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet släpper ut vid blandad körning, upp till 130 gram. Släpper bilen ut mer tillkommer ytterligare 132 kronor per gram som överstiger 130 gram. Utöver detta betalar du också två extra avgifter: miljötillägg och bränsletillägg. Släpper bilen ut mindre än 90 gram betalar du inte den förhöjda malusskatten.

Hur fungerar Bonus Malus för bensinbilar?

Köper du en ny bensinbil som släpper ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer betalar du högre skatt (malus) de första tre åren. Malusskatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet släpper ut vid blandad körning, upp till 130 gram. Släpper bilen ut mer tillkommer ytterligare 132 kronor per gram som överstiger 130 gram. Om bilen släpper ut mellan 60-90 gram per kilometer omfattas du varken av förhöjd fordonsskatt eller av bonus.

Hur mycket bonus kan jag få för en elbil?

Bonusen för elbilar registrerade efter 1 april 2021 är upp till 70 000 kr. Bonusen får max motsvara 25% av bilens nypris, den måste alltså minst kosta 280 000 kronor för att du ska få ut maxbonus. För att få denna bonus får fordonet inte ha bytt ägare under bonusens kvalificeringsperiod, d.v.s. de första sex månaderna.

Hur mycket bonus kan jag få för en laddhybrid?

Bonusbeloppet för en laddhybrid som släpper ut 1 gram koldioxid uppgår till max 45 000 kronor. Därefter sänks bonusen med 583 kronor per utsläppt gram koldioxid upp till 60 gram som ger 10 380 kronor i bonus. Fordon som släpper ut mer än 60 gram per kilometer får inte bonus.

Vill du veta mer?

Elbilar

Upptäck vårt utbud av elbilar

Elbilar drivs helt av uppladdningsbara batterier med lång räckvidd. Köper du en elbil får du en miljövänlig, tyst bil med låg driftkostnad och fantastisk körglädje. Med laddbox hemma blir bilägandet enkelt och bekymmersfritt.

Laddhybrider

Upptäck vårt utbud av laddbara bilar

En laddhybrid, även kallad plug-in hybrid, kombinerar två motorer: en elmotor och en bensin- eller dieselmotor. Du får en bil som genererar mindre avgasutsläpp utan att du behöver oroa dig för räckvidden.

Laddboxar

Lär dig mer och hitta rätt laddbox

Med en laddbox hemma kan du ladda din elbil eller laddhybrid smidigt, säkert och billigt. Du som installerar en laddbox hemma kan få skattereduktion med upp till 50% av kostnaden. Vi hjälper dig hitta rätt box och få maximalt avdrag.

Nyheter, artiklar och tester Se alla

11 myter om elbilar

De har kort räckvidd, är bara för stadsbor och tar lång tid att ladda. Myterna om elbilar är många, men vilka är sanna och vilka är falska? Häng med när vi reder ut några av de vanligaste elbilsmyterna.

Vad är skillnaden på elbil, laddhybrid och hybrid?

Elbilar, laddhybrider och hybrider har batterier som kan driva bilen. Skillnaden är om de också har en bensin- eller dieselmotor och om de går att ladda.

Köpa diesel- eller bensinbil, vad är bäst?

Ska du köpa ny eller begagnad bil men känner dig osäker på om du ska välja diesel eller bensin? Vi hjälper dig väga de olika motortypernas för- och nackdelar.

Fördelar med elbilar

Det finns många fler fördelar med elbilar än bara miljöaspekten. Elbilar är bland annat tystare, accelererar snabbare, är billigare att köra, kräver mindre underhåll och är bonusberättigade.

Se alla