Personlig servicetekniker

Våra personliga servicetekniker är kunniga tekniker med specialutbildning och erfarenhet av just din bil.

Teknikern använder alltid Renault och Volvos rekommenderade metoder, verktyg och utrustning. Och följer alltid serviceprotokollet för din bil. Därmed kan du alltid lita på att alla åtgärder blir korrekt genomförda och ger dig en trygghet som alltid borgar för ett korrekt och välgjort arbete på din bil.

100% personlig service

Personlig servicetekniker ger dig dessutom personlig service och är din kontaktperson i verkstaden.

Hos din personliga servicetekniker:
– Bokar du tid för service & reparationer
– Lämnar du in bilen
– Serviceteknikern går igenom vad som skall göras på bilen samt kostnader och ringer dig om något oförutsett inträffar
– Serviceteknikern utför arbetet
– Serviceteknikern förklarar vad som gjorts på bilen
– Serviceteknikern lämnar ut bilen

Kontaktuppgifter personliga servicetekniker.