Bilbolagets utveckling

Viktiga årtal i Bilbolagets historia

1935

Gustaf Persson och brodern Sven O Persson startar verksamheten i Sundsvall och bildar Bilbolaget Sundsvall AB. PV 444 och PV 544 blir en enorm succé, tillverkas i 440.000 exemplar.

1954

Förvärvar Bilbolaget Hudiksvall och Ljusdalsdistrikten.

1955

Övergår Sundsvallsdistriktet inklusive Hälsingebolagen till Gustav Persson med familj.

1958

Invigs huvudanläggningen på Bultgatan i Sundsvall.

1959

Premiär av Volvo Amazon, totalt tillverkades 667.791 st.

1967

Premiär av Volvo 140.

1972

Förvärvar Bilbolaget Bollnäsdistriktet.

1974

Premiär av Volvo 240.

1978

Invigs Timråanläggningen.

1982

Renault introduceras i Bilbolaget.

1988

I samband med generationsskifte blir Bilbolaget Sundsvall AB moderbolag, ägare Per-Olof Persson och Bilbolaget i Hudiksvall och Bollnäs.

1991

All verksamhet i Sundsvall samlas på Bultgatan.

1996

Premiär av Volvo V70.

1997

Invigs ny personbilsverkstad samt ny butik och kundmottagning i Sundsvall.

2000

Ombildas koncernen till den bolagsstruktur som gäller idag med bl.a. ett moderbolag och två personbilsbolag.

2002

Invigs ny försäljningsanläggning i Sundsvall. Dessutom invigs en ny personbilsanläggning i Söderhamn.

2003

Invigs Careta stormarknad för begagnade bilar i Timrå.

2007

Fordagenturen förvärvas i Sundsvall.

2008

Nyinvigning av personbilsanläggningen i Ljusdal.

2009

Nybilsmärket Dacia introduceras på Careta som med sina låga och fasta priser passar väl in i Caretas koncept med prutat och klart.

2009

Bilbolagets transportbilsförsäljning flyttar in hos Careta och erbjuder ett heltäckande transportbilsprogram från Ford och Renault.

2010

Careta går från att vara en stormarknad för begagnade bilar till att bli ett bilvaruhus för alla med såväl allbildsverkstad, transportbilsförsälning, försäljning av nybilsmärket Dacia samt försäljning av begagnade bilar.

2010

Bilbolaget firar 75 år, nyinvigning av personbilsanläggningen i Bollnäs.

2012

Bilbolagets marknadsområde utökas med orterna Gävle och Sandviken som representerar märkena Volvo, Renault och Dacia.

2017

Bilbolaget förvärvar Roslagsbil i Norrtälje, som får namnet Bilbolaget Roslagen.