Information om ny fordonsbeskattning

Vad händer den 1 januari 2020?

Från och med den 1 januari 2020 utgår bonus malus-systemet för nyregistrerade bilar från det nya mätsystemet WLTP för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Resultatet av mätningen påverkar om fordonet premieras med bonus eller beläggs med högre skatt (malus).

Vad är WLTP och varför behöver vi ett nytt mätsystem?

WLTP är en mer pålitlig metod för att mäta CO₂-utsläpp och bränsleförbrukning. Till skillnad från det tidigare mätsystemet NEDC utgår WLTP från praktisk körning snarare än teoretisk och ger ett utfall som bättre överensstämmer med verkligheten.

Enligt WLTP släpper min bil ut mer koldioxid än tidigare. Varför?

WLTP är ett hårdare system än det tidigare NEDC. Ett fordon som har mätt 100 gram koldioxid per kilometer i NEDC kan i det nya WLTP-testet mäta 120 gram. Det betyder inte att bilen släpper ut mer koldioxid i dag än vad den gjorde tidigare, utan att WLTP är ett mer precist mätsystem.

Hur länge gäller bonus malus?

Bonusen utbetalas tidigast sex månader efter köpet medan extraskatten, malus, gäller under bilens tre första år. Efter tre år blir bilens skattesats lägre.

Skillnader mellan NEDC och WLTP

KÖRCYKEL

NEDC: Statisk körcykel.

WLTP: Dynamisk körcykel.

KÖRSTRÄCKA

NEDC: 11 kilometer.

WLTP: 23,25 kilometer.

 

KÖRTID

NEDC: 20 minuter.

WLTP: 30 minuter.

MAXHASTIGHET

NEDC: 120 kilometer i timmen.

WLTP: 131 kilometer i timmen.

MEDELHASTIGHET

NEDC: 34 kilometer i timmen.

WLTP: 43,5 kilometer i timmen.


Bonus eller skatt?

Bonus malus är modellen som styr fordonsskatten där fordon som släpper ut mindre koldioxid får en bonus och fordon som släpper ut mer beläggs med en högre skatt. Detta gäller i tre år från det att bilen registreras för första gången.