Information om ny fordonsbeskattning

Bonus Malus vad är det?

På latin betyder det Bra Dåligt och är ett beslut som regeringen och riksdagen tagit i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med en högre skatt under tre år.

Vilka bilar omfattas av Bonus Malus?

Det är endast nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av beslutet. Med nya fordon menas fordon som registreras för första gången den 1 juli 2018 eller senare.

Vad innebär bonus?

För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp av koldioxid är den högsta möjlig bonusen 60 000 kr. Bonusen minskar sedan med 833 kr för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret. Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får minst 10 000 kr i bonus. Bonusen kan högst utgå med 25% av bilens nypris. Bonus till företag kan högst uppgå till ett belopp som motsvarar 35% av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen. Med jämförbar bil menas förenklat motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och utrustningsnivå som klimatbonusbilen. Klimatbonus kan du få om du köpt och registrerat klimatbonusbilen efter den 30 juni 2018 och före den 1 januari 2021. Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonusen.

Se bild här under över hur bonusens storlek påverkas linjärt av andelen utsläpp av koldioxid per kilometer

Bonus-Malus

Vad innebär Malus?

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för såväl bensin- som dieseldrivna fordon enlig ovan. Den förhöjda skatten startar vid ett utsläpp på 95 gram. I intervallet 95–140 gram koldioxid per kilometer är den förhöjda skatten 82 kr per gram. För koldioxidutsläpp över 140 gram är den förhöjda skatten 107 kr per gram. Från år fyra och därefter får fordonet ”normal” fordonsskatt igen. Malusdelen gäller för nya bilar som tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare.

Vad innebär det för den som går i bilbytartankar?

Kortfattat kan man säga att är man på vag att byta bil och ska köpa en bil som är berättigad till bonusdelen så är det bra att göra det efter den 1 juli. Bilen kan beställas men får inte registreras förrän tidigast den 1 juli.

Är tanken att man ska köpa en bensin- eller dieselbil med utsläpp över 95 gram koldioxid per kilometer ska man beställa den i så god tid att den hinner registreras senast den 30 juni 2018. Tänk på att leveranstiden för vissa modeller är lång!

 

Exempel på bilar malus ur vår bilflotta:  Nuvarande skatt  Ny skatt
Volvo XC60 D5 AWD (diesel) 2 824 kr 6 675 kr
Volvo XC60 T5 AWD (bensin) 1 592 kr 6 939 kr
Ford Fiesta 1,0T Titanium 360 kr 524 kr
Ford Kuga 2,0 TDCI 180 Business AWD 2 302 kr 5 620 kr
Renault Koleos 175 hk AWD (Diesel) 3 449 kr 5 762 kr
Renault Clio 90 hk (Bensin) 360 kr 1 180 kr
Ford Transit 350 L3 2,0 TD  5 118 kr 11 978 kr
Renault Traffic skåp dCi 145  4 440 kr 10 411 kr

 

Exempel på bilar berättigad till bonus: Miljöbonus
Renault Kangoo ZE 60 000:-
Volvo V60 D5 Twin Engine 19 167:-
Volvo V90 T8 19 167:-
Volvo XC60 T8 19 167:-
Volvo XC90 T8 19 167:-

För mer information, kontakta någon av våra säljare.