Grossist

Ett komplett sortiment till fria verkstäder!

För att uppfylla bilägarnas önskan att alltid få originaldelar vid reparation erbjuder Bilbolaget genom grossistkonceptet ett komplett sortiment till fria verkstäder. Förutom originaldelar till Volvo, Ford och Renault kan vi erbjuda grossistkunder ett stort sortiment av verkstadsutrustning, mekanikerutrustning, konsumentprodukter, förbrukningsmaterial och kemiprodukter.

Vi garanterar ett långsiktigt och stabilt samarbete där vi kan ordna regelbundna leveranser efter grossistkundens behov.

Vill du bli vår samarbetspartner?
Kontakta vår grossistansvarige Staffan Johansson,
staffan.johansson@bilbolaget.nu
Tel. 060-18 08 61.