Vi finns här för dig

Besöksadress: Bultgatan 1, 853 50 Sundsvall.
Postadress: Box 870, 851 24 Sundsvall.

Tel (växel): 060-18 08 00
E-post: info@bilbolaget.nu

Ledningsgrupp

Minimera

Ulf Zetterström

VD
Tel: 060-18 08 04
Kontakta via E-post

Lars Svalstedt

Lars Svalstedt

Försäljningschef
Tel: 060-18 08 81
Kontakta via E-post

Fredrik Harrvik

Servicemarknadschef
Tel: 060-18 08 49
Kontakta via E-post

Åsa Kohtala

Koncerncontroller
Tel: 060-18 08 20
Kontakta via E-post

Sandra Stattin Persson

Kommunikationschef
Tel: 060-18 08 12
Kontakta via E-post