Vi vill informera dig om en positiv förändring gällande hanteringen av dina personuppgifter.

Fredag 25 maj, börjar den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige. GDPR har som syfte att stärka skyddet vid hantering av personuppgifter inom EU.
Med anledning till GDPR har vi uppdaterat våran integritetspolicy som beskriver hur vi sparar och använder din personliga information och vilka rättigheter du har.

Anledningen till att vi behandlar personuppgifter är främst för att fullgöra avtal när du som kund väljer att köpa, låna, hyra någon utav våra produkter/tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Vi är öppna med hur och varför vi behandlar personuppgifter
och vill i denna policy ge dig insyn i vår hantering.

Du hittar hela vår integritetspolicy här