Auktoriserad Daciaverkstad

På våra anläggningar i Timrå och Sundsvall servar vi Dacia med Dacia Originaldelar.

Välkommen att kontakta oss för mer information.
Eller boka din service direkt här Servicebokning online


Det lönar det sig alltid att göra förebyggande underhåll på bilen

I längden lönar det sig alltid att göra förebyggande underhåll på bilen istället för att vänta tills något händer. Dessutom kör du tryggt och problemfritt och undviker oväntade utgifter.

Att din Dacia är regelbundet servad i Daciaverkstad tjänar du också på den dag du skall byta bil, eftersom en välfylld servicebok ger ett högre andrahandsvärde. Naturligt nog är det Dacia som har den största kunskapen om din bil och de många tusen delarna den är sammansatt av. Därför kan vi utforma ett optimalt serviceprogram där varje vital del kontrolleras, justeras eller byts i rätt tid. Hos Daciaverkstad vet du att servicens innehåll är perfekt anpassad till körlängd och modell vid varje tillfälle.


Dacia originaldelar

Dacia originaldelar är tillverkade enligt stränga kravspecifikationer och samtliga reservdelsserier måste överrenstämma med originalen till punkt och pricka.

Fabrikationsverktygen, den kemiska sammansättningen i delarna och behandlingarna är identiska och därmed bevaras säkerhetsegenskaperna. Detta innebär att Dacias originaldelar alltid är de samma under fordonets livslängd – med samma höga kvalitet.

En bil kan på sätt och vis liknas vid den mänskliga kroppen och bilens komponenter motsvarar då närmast kroppens DNA. Det är bara Dacias originaldelar som kan uppfylla dessa krav på tillförlitlighet och säkerhet, exakt samma DNA som bilen är byggd av.