Kvalitet och miljö

För att kvaliteten på alla nivåer i vår verksamhet ska bli hög är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 samt miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Samtliga medarbetare utbildas i vårt verksamhetssystem och arbetar enligt uppsatta kvalitets- och miljöpolicies. Årligen görs revisioner både internt och externt för att säkerställa att systemet fungerar i praktiken.