Varför engagerar vi oss i sponsring

Bilbolaget är lokalt en stor arbetsgivare på de flesta orter där vi verkar och vi ser oss därmed också ha ett stort ansvar att aktivt ta del av och stötta samhället. Detta ansvar tar vi på största allvar genom sponsorsamarbeten som går hand i hand med vår värdegrund och som ger samhällets individer och företag ett mervärde.
Bilbolaget vill skapa goda relationer till kunder och omvärlden. Genom sponsring stärker vi vårt varumärke och vi skapar stolthet hos anställda, och det bidrar till att öka företagets image och profil.

 

Vad engagerar vi oss i

Vi vill göra skillnad med vår sponsring och fokuserar därför våra insatser på områdena idrott, samhälle och barn/ungdomar. Våra sponsringssamarbeten sker genom lokala engagemang som bidrar till det lokala samhällets utveckling. Alla våra aktiviteter utgår från vår värdegrund och vi engagerar oss bara där vi kan ha en aktiv roll. Vi bidrar aldrig med pengar utan engagemang.

 

Oetisk och brottslig verksamhet

I händelse av att person som representerar den sponsrade organisationen ertappas under avtalsperioden av att ha använt otillåtna preparat kan avtalet i sin yttersta konsekvens upphöra att gälla.

Avtalet kan också upphöra att gälla i händelse av att person som representerar den sponsrade organisationen uppträder på ett inkorrekt sätt och som inte är enligt Bilbolagets värdegrund.

 

Förutsättningar

Sponsringen ska:

  • Balanseras väl mellan de tre områdena: Idrott, samhälle barn/ungdomar.
  • Stödja aktiviteter och verksamhet inom kommunerna där vi har verksamhet.
  • Ge tydliga motprestationer.
  • Stämma överens med vår vision – ”Genom personlig omtanke ska vi vara det självklara valet”.
  • Ha kännetecken som stämmer överens med våra värdegrundsord – Trovärdighet, Omtanke, Passion och Göra skillnad.
  • Baseras på avtal.

 

Avgränsningar

Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB undviker att sponsra:

  • Politiska eller religiösa organisationer.
  • Projekt som kan påverka annan sponsring negativt.
  • Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska och generera badwill.
  • Enskilda idrottsmän, personer och artister.