Teamsters

Satsning för att minska barns utanförskap

Bilbolaget fortsätter sitt samarbete med Timrå IK i projektet Teamsters – en stor satsning för att minska utanförskap för barn i samhället. Att vara en Teamster är att vara en bra kompis, någon som ser och hjälper andra och som själv blir sedd.

För Bilbolaget handlar det om fadderverksamhet på två skolor i Timrå för barn från förskoleklass upp till årskurs 6, tillsammans med representanter från Teamsters.

Så här säger Ulf Zetterström om samarbetet:

– Vi kände att detta initiativ från Timrå IK går linje med våra värderingar och vår värdegrund. Tanken att kunna hjälpa till att motverka utanförskap, att kunna förhindra att någon ska behöva ha ont i magen när man startar skolan för att man känner sig utanför gjorde att valet föll på att inrikta oss mot fadderverksamhet för de yngre skolbarnen. För varje utsatt elev vi kan göra skillnad så har vi tillsammans med Timrå IK lyckats. Vårt första pass med barnen kändes verkligen bra och hockeykillarna som var med kommer att betyda mycket, de står högt i status hos eleverna och de föregår som goda exempel.

Läs mer på: https://www.timraik.se/timra-ik-teamsters/timra-ik-teamsters