Hållbarhet

Mer än bara miljöfrågor

Vårt hållbarhetsarbete

Vi värnar om miljön, såväl lokalt som globalt, och försöker ständigt förbättra vår verksamhet ur miljösynpunkt. Vi gör åtgärder för kommande generationer och strävar efter att hjälpa våra kunder göra hållbara val. Samtidigt handlar vårt hållbarhetsarbete om så mycket mer än bara miljö. Vi vill göra skillnad lokalt och vara en del av en positiv utveckling i samhället. Vi värnar också om våra medarbetares hälsa och strävar efter att skapa arbetsplatser som speglar mångfalden i samhället.


Vi värnar om miljön

Bilbolagets anläggningar är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001. I miljöarbetet jobbar vi systematiskt med att minimera våra betydande miljöaspekter, med fokus på minskad klimatpåverkan.

Vi har bland annat minskat vår energiförbrukning genom att byta ut belysning till LED-armaturer i våra anläggningar. På flera av våra anläggningar har vi installerat bergvärme och i kommande projekt kommer solpaneler att installeras.

Vi arbetar med att miljöanpassa våra Tanka och Tvätta anläggningar genom att erbjuda HVO-drivmedel och installera Svanen-märkta bioreningsverk. På våra däckcenter har vi installerat reningsverk till våra däcktvättar.

Vi har ett stort engagemang i Volvohandlarföreningen för att via föreningen tillsammans med övriga Volvohandeln i Sverige göra skillnad nationellt och internationellt. Bland annat genom att driva på utvecklingen mot hållbara produkter och tjänster.

Vårt miljöarbete

  • Miljö- och kvalitetscertifierade anläggningar
  • Energibesparande åtgärder, ex installation av bergvärme och byte till LED-belysning
  • Avfallshantering enligt avfallstrappan – avfall som resurs
  • Miljöanpassade städmetoder
  • Miljömärkta biltvättar
  • HVO-drivmedel

Vi månar om framtida kunder

Vi vill vara en del i den lösning som innebär att vi inte överlämnar miljöproblemen vår generation varit med och skapat till kommande generationer.

Vi vill hjälpa våra kunder att göra miljö- och klimatsmarta val och att bilägandet ska kännas genomtänkt och hållbart. Genom att nyttja våra märkesanläggningar för service, reparationer, tankning, tvätt och däckhantering ska våra kunder känna att de gjort rätt val för miljön och klimatet.

Våra säljare ska kunna ge kunder information om vilka produkter, ägarformer och tjänster som ur ett livscykelperspektiv ger det minsta fotavtrycket på miljö och klimat.

För oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra. Vi tror att en bra balans mellan arbetsliv och privatliv skapar hållbara arbetsplatser.

Vi värnar om människan

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi satsar därför mycket på att våra medarbetare ska må bra, både på jobbet och på fritiden och så klart efter arbetslivet. Vi har en generös friskvårdspolicy och arrangerar och deltar i events som till exempel Cykelvasan tillsammans.

Våra skyddskommittéer ska präglas av dialog kring arbetsplatsens och arbetsmetodernas utformning för att på ett hållbart sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för kundnytta och kundnöjdhet. Vi strävar efter att vår mix av medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.

Koncernen driver flera initiativ för att öka mångfalden, till exempel genom att ge nyanlända stöd för etablering och genom att anställa personer med funktionsnedsättning. Vi anlitar också samarbetspartners med fokus på att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, exempelvis Samhall.

För hållbara arbetsplatser

VÅRA LEDORD

Hälsosamma vanor
Hälsofrämjande arbetsplats
Olika berikar

Vi vill göra skillnad lokalt

Bilbolagets vision och värdegrund är centrala i vår verksamhet och bygger på en samverkan inom koncernen i kombination med lokal anpassning. En del av detta är vårt engagemang i lokala frågor och behov på de platser där vi finns, för att vara så nära kunderna som möjligt och skapa en positiv utveckling i samhället.

Bilbolaget samarbetar nära några lokala engagemang exempelvis En bra start och Matakuten i Gävle samt Teamsters i Timrå. Vi delar också årligen ut stipendier till klubbar och föreningar där våra medarbetare är ambassadörer.

Lokala samarbeten

Matakuten
Matakuten är en ideell förening som arbetar mot hunger och för hållbarhet. De samlar in och delar ut cirka 200 ton mat till behövande årligen. Det mesta packas i matkassar som delas ut från den egna biståndslokalen i Gävle. Läs mer

En bra start
En bra start är ett verksamhetsområde i Brynäs IF, med fokus på det som händer vid sidan av isen. Tillsammans med UNICEF och samarbetspartners arbetar de för att alla barn och unga ska få en bra start i livet. Läs mer

Teamsters
Teamsters är Timrå IKs arbete kring samhällsengagemang, samhällsnytta och hållbarhet. De samverkar och jobbar med näringsliv, organisationer, föreningar och skolor i regionen. Läs mer


Vill du veta mer?

Om oss

I mer än 85 år har vi på Bilbolaget hjälpt våra kunder hitta sina drömbilar, från Timrå i norr till Norrtälje i söder. Välkommen till oss!

Vår historia

Bilbolagets långa och spännande historia börjar 1932 då bröderna Sven O och Gustaf Persson tar över agenturen för Volvo i Östersund.

Jobba hos oss

Vi strävar efter att alltid ligga i framkant och vill hitta medarbetare som kan hjälpa oss att göra det. Se alla lediga tjänster här.