Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudande och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Intresset för el- och laddbara bilar ökar – men det finns hinder

I rapporten Nordisk elbil-barometer konstaterar man att intresset för att köpa el- och laddbara bilar växer allt mer i Norden. Bland de som ska köpa bil under det kommande året tänker 16 procent köpa ny elbil, en ökning med fyra procentenheter jämfört med i fjol. I Sverige är siffrorna dock lägre och här anser man att det främsta hindret mot att köpa elbil är det höga priset.

Varje år presenteras rapporten Nordisk elbil-barometer som kartlägger den nordiska befolkningens planer för bilköp och attityden till elbilar. Årets undersökning, som genomfördes i april, är gjord av norska Opinion och nästan 5000 personer bosatta i någon av de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island har deltagit.

Populäraste biltyperna baserat på köpintention hos personer i Norden 2021 och 2018
En förenklad tabell som visar de åtta populäraste svaren på frågan ”Vilken biltyp är det mest sannolikt att du kommer välja nästa gång du ska köpa bil?” Vita staplar visar svaren i årets undersökning, grå staplar visar svaren 2018.

Vad blir nästa bil?

Inledande frågades deltagarna i studien om vilken biltyp de mest sannolikt kommer att välja nästa gång de ska köpa bil. Överst på listan placerar sig begagnad bensinbil som 16 procent av de svarande anger som det mest troliga valet. Anmärkningsvärt är att denna siffra var 23 procent år 2018, något som tyder på att marknaden för begagnade bensindrivna bilar är på nedgång.

På delad andraplats kommer ny elbil och ny laddhybrid med 10 procent vardera. Slår man ihop dessa är det med andra ord hela 20 procent som uppger att de troligen kommer köpa en ny laddbar bil nästa gång de ska byta bil.

Intresset för att köpa ny elbil har fördubblats sedan 2018 då enbart 5 procent uppgav att en ny elbil var deras mest troliga val.

Skillnader mellan länderna

Tittar vi på skillnaderna mellan länderna dyker några intressanta saker upp. I Sverige uppger 19 procent att begagnad bensinbil mest sannolikt blir nästa köp, medan den siffran i Norge enbart är 6 procent. Ser vi till ny elbil är siffrorna istället omvända. I Sverige uppger 5 procent att en ny elbil sannolikt blir nästa bil medan den siffran i Norge är 19 procent. Baserat på att Norge länge varit det främsta elbilslandet i Norden är dessa siffror kanske inte så förvånande dock.

Däremot kanske det förvånar att fler personer i Norge än i Sverige ser begagnad dieselbil som mest sannolika bilköp. 14 procent i Norge mot 6 procent i Sverige.

Populäraste biltyperna baserat på köpintention hos personer i Sverige
I Sverige säger 19 procent av de svarande att en begagnad bensinbil blir nästa bil. Ny och begagnad laddhybrid kommer på andra respektive tredje plats.

Högst och lägst i Sverige

Ser vi till svenskarnas svar på vilken biltyp som mest sannolikt blir nästa bil kommer begagnad bensinbil på första plats med 19 procent, följt av ny laddhybrid med 10 procent och begagnad laddhybrid med 9 procent. Intresset för laddhybrider, såväl nya som begagnade är med andra ord stort i Sverige, även om begagnade bensinbilar fortfarande toppar listan.

De biltyper som minst antal personer säger är sannolika att de kommer att köpa är nya och begagnade bilar ”med annat drivmedel” (i undersökningen specificerat som vätgas eller biodrivmedel). Dessa får 1 procent vardera.

Intressant att notera är att nya och begagnade hybridbilar, det vill säga sådana som har både el- och förbränningsmotor men som inte går att ladda med kabel, enbart får 2 procent vardera. Flera biltillverkare, bland annat Renault och Volvo, erbjuder numera denna typ av hybridmotorer till allt fler av sina bilmodeller. Frågan är om vi därför kommer att se en tydlig ökning i intresse för dessa biltyper kommande år. Fördelen med hybrider är att du får lägre förbrukning samtidigt som du tankar bensin eller diesel precis som vanligt, något som torde kunna locka en stor del av den svenska marknaden.

Vill du veta mer om skillnaden mellan elbil, laddhybrid och hybrid kan du läsa artikeln här

Ytterligare en intressant sak är att enbart 3 procent uppger att ny dieselbil sannolikt kommer att bli nästa bil. Det är lika få som uppger att begagnad elbil är aktuellt.

Ska du köpa bil inom 12 månader?

Bland de i Norden som ska köpa bil under det kommande året uppger 16 procent att de tänker köpa en ny elbil. Detta är en ökning med fyra procentenheter jämfört med i fjol och en dubblering jämfört med 2019 då siffran var 8 procent.

Tittar vi bara på de svenska siffrorna uppger 9 procent av alla som ska köpa bil inom 12 månader att de har för avsikt att köpa en ny elbil. Det är en markant skillnad från 2019 då siffran enbart var 3 procent.

Elbil som laddas hemma på uppfarten
I Sverige menar 28 procent att den främsta anledningen till att inte välja elbil är priset, att det är för dyrt. Den näst vanligaste anledningen är att man inte har möjlighet att ladda hemma.

Anledningar att inte välja elbil

Svarande som uppgett att de inte ska köpa elbil nästa gång fick frågan om vad som är den viktigaste orsaken till att de inte vill köpa elbil. I Sverige uppgav 28 procent att det beror på att priset är för högt. 16 procent sa att det beror på att de inte har möjlighet att ladda hemma och 12 procent angav för dålig räckvidd som argument. 10 procent vill avvakta och ser hur tekniken utvecklas.

Trots att man ofta hör att laddstationsnätet efter vägarna är för dåligt utbyggt är det enbart 9 procent som anger det som främsta skäl. Kanske beror dessa förhållandevis låga siffror på att kunskapen om hur utbyggt det offentliga laddstationsnätet är har ökat samt på att laddstationsnätet faktiskt byggs ut mer och mer för varje månad och att möjligheten till snabbladdning erbjuds på allt fler platser efter våra svenska vägar.

Är du nyfiken på hur det ser ut där du bor kan du läsa mer på vår sida Räckvidd

Liknande argument 2020

Siffrorna såg ungefär lika ut 2020, men då uppgav 9 procent att de inte trodde att elbilar var miljövänligare än andra bilar. Vi är glada att det inte kom med på topp 6 denna gång, men fortfarande uppgav 5 procent av de svarande detta. Är du inne på det spåret får du gärna läsa artikeln ”Elbilar är renare än fossildrivna bilar”. Vi hoppas att det ska ge dig klarhet i just den frågan så att du slipper sväva i ovisshet. Det är nämligen konstaterat att elbilar är renare än fossildrivna bilar, även om man räknar in produktionen av bilen och dess batteri.

Bil som körs på en landsväg med vindsnurror i närheten.
Intresset för el- och laddbara bilar ökar allt mer i Sverige och kanske dröjer det inte länge innan de laddbara bilarna är populärare än de fossildrivna. Vi väntar nyfiket på framtiden.

Sammanfattning

Intresset och köpviljan gentemot el- och laddbara bilar ökar i Norden. I Sverige är fortfarande begagnade bensinbilar det mest populära alternativet för folk som planerar att byta bil, men laddhybrider är på stark frammarsch. Elbilar ökar allt mer, framför allt bland de som planerar att köpa bil inom kommande 12 månader. Dock anger nästan en tredjedel av alla som inte vill köpa elbil att det höga inköpspriset är hindret.

Nu när bilhandlare i allt större utsträckning hjälper kunder med så kallade totaltkostnadskalkyler (TCO: Total Cost of Ownership) som räknar in allt från drivmedelskostnader, skatt och försäkring till det rena inköpet kanske denna siffra sjunker. Ofta visar nämligen dessa kalkyler att en elbil som är dyr i inköp har lägre TCO än man förväntat sig, ibland även lägre än motsvarande bensinbil. Vi väntar därför med spänning på nästa års resultat och ser fram emot att följa utvecklingen.


Undersökningen är genomförd av norska undersökningsinstitutet Opinion på uppdrag av Nordisk Energiforskning och Norsk Elbilsforening. Totalt deltog 4850 respondenter jämnt fördelat över de fem deltagande länderna.

Klicka här för att läsa rapporten


Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudande och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Relaterade artiklar

11 myter om elbilar

De har kort räckvidd, är bara för stadsbor och tar lång tid att ladda. Myterna om elbilar är många, men vilka är sanna och vilka är falska? Häng med när vi reder ut några av de vanligaste elbilsmyterna.

Vad är skillnaden på elbil, laddhybrid och hybrid?

Elbilar, laddhybrider och hybrider har batterier som kan driva bilen. Skillnaden är om de också har en bensin- eller dieselmotor och om de går att ladda.

Fördelar med elbilar

Det finns många fler fördelar med elbilar än bara miljöaspekten. Elbilar är bland annat tystare, accelererar snabbare, är billigare att köra, kräver mindre underhåll och är bonusberättigade.

Elbilar är renare än fossildrivna bilar

Är elbilar verkligen bättre miljömässigt än fossildrivna bilar om vi även räknar med produktionen av bilen och elen den förbrukar? Ja! En ny rapport konstaterar att elbilar är renare, men hur mycket varierar bl.a. beroende på var bilen används.