Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Tjänstebil 2024 – smarta tips & regler

En tjänstebil är en person- eller transportbil som ägs, betalas och används av ett företag. Enligt Skatteverkets regler ska tjänstebilen i princip enbart användas i verksamheten. Här går vi igenom hur en tjänstebil får användas, vad den kostar och vem som ska betala. Vi förklarar även varför det är bra att föra körjournal om du inte vill riskera att förmånsbeskattas.

För många företag är tjänstebilar en avgörande faktor för verksamhetens framgång. Regelverket är inte speciellt krångligt men det är viktigt att du förstår vad en tjänstebil är och hur de skiljer sig från andra typer av företagsfordon.

Oavsett om du är företagsledare, ekonomichef eller anställd och nyfiken på hur tjänstebilar fungerar kommer den här artikeln att ge dig de insikter du behöver för att navigera i tjänstebilens värld.

Volvo tjänstebil i parkeringsgarage på företaget
En tjänstebil kan vara en personbil eller en transportbil. Så länge bilen ägs av ett företag och i princip enbart används i verksamheten klassas det som en tjänstebil.

Vad är en tjänstebil?

En tjänstebil är ett fordon som ägs och betalas av ett företag. Syftet med bilen är att den ska användas i verksamheten.

Enligt Skatteverket får dock tjänstebilar användas för privata syften men enbart i ”ringa omfattning”, det vill säga vid max 10 körtillfällen per år och en sammanlagd körsträcka på 100 mil.

Ska tjänstebilen användas både privat och i tjänsten är det en förmånsbil. Får du till exempel ta bilen till och från jobbet och parkera den hemma är det en förmånsbil, inte en tjänstebil. Hur det fungerar kan du läsa om i vår artikel Förmånsbil – så fungerar det för dig som förare.

Ett förenklat sätt att avgöra om det är en tjänstebil eller förmånsbil är att svara på var bilen normalt parkeras efter arbetstidens slut.

  • Hemma hos föraren = förmånsbil
  • På arbetsplatsen = tjänstebil

Exempel på tjänstebilar

En tjänstebil kan vara en personbil eller en transportbil, så länge syftet med bilen är att den ska användas i tjänsten. Tjänstebilar kallas ibland även för servicebilar eller företagsbilar.

Exempel på tjänstebilar är polisbilar, ambulanser, taxibilar och transportbilar som används för företagets leveranser. Det kan även vara servicebilar som används vid reparationer eller firmabilar som tillhör företagets bilpool, det vill säga fordon som anställda kan låna när de behöver köra vid enstaka tillfällen i tjänsten.

Du får ta förmånsbilen till och från jobbet, men det räknas som privata resor
Har företaget en tjänstebil ska den parkeras på företaget när arbetsdagen är slut. Får du som förare ta hem bilen är det istället en förmånsbil som du då ska förmånsbeskattas för.

Hur fungerar det att ha tjänstebil?

En tjänstebil, i ordets rätta bemärkelse och enligt Skatteverkets regler, är alltså en bil som i princip bara används för företagets räkning. Företaget äger och betalar för bilen och de anställda kan använda den som arbetsredskap eller transportmedel för att ta sig fram i tjänsten.

Eftersom företaget betalar alla kostnader för bilen får du som anställd ingen milersättning eller dylikt när du kör en tjänstebil. Skulle du däremot behöva tanka eller ladda bilen för egna pengar ska du givetvis få ersättning för detta. Det samma gäller om du betalar för exempelvis parkering eller dylikt.

När arbetsdagen är slut ska tjänstebilen parkeras på företaget. Resor till och från arbetet räknas nämligen som privata. Det innebär att en tjänstebil inte får användas till detta.

Skatteverket kan kräva bevis på att företagets bilar enbart används i tjänsten, därför kan det vara bra att föra körjournal. Låt oss titta närmare på det.

Person som lastar in saker i en tjänstebil
Vill han på bilden undvika att förmånsbeskattas för den där tjänstebilen gör han klokt i att föra körjournal. Hoppas att han gör det.

Körjournal

För att undvika förmånsbeskattning (det vill säga den skatt du får betala om du har en förmånsbil som får användas privat) måste du kunna visa att tjänstebilen endast använts privat i ringa omfattning. Det säkraste sättet att bevisa det är genom att föra en noggrann körjournal över resorna.

Körjournaler kan föras elektroniskt eller på papper. Det finns ingen lagtext som beskriver innehållet i en körjournal, men Skatteverkets rekommendation är att journalen innehåller följande uppgifter:

  • Bilens registreringsnummer
  • Årtal
  • Mätarställning vid årets början respektive slut
  • Datum, mätarställning och adress för resans start respektive avslut
  • Resans längd i kilometer
  • Syfte och namn på besökta företag, platser och personer
  • Vem som kört

Mer om att föra körjournal på Skatteverkets hemsida

Volvo XC90 tjänstebil som kör över en bro. Kostnaderna för en tjänstebil står företaget för.
Företaget ska betala alla kostnader för tjänstebilen. Det gäller inte bara de fasta kostnaderna utan även rörliga kostnader såsom trängselskatt samt bro- och parkeringsavgifter.

Vad kostar det att ha tjänstebil?

En tjänstebil betalas helt av företaget, liksom alla kringkostnader för exempelvis skatt, försäkring, drivmedel och service. Detta eftersom bilen enbart är avsedd för att användas i tjänsten.

Kostnaden för en tjänstebil består alltså av bilens inköpspris eller hyra, så kallad leasing. Utöver detta tillkommer fasta kostnader för fordonsskatt och försäkring samt rörliga kostnader som påverkas av hur bilen används, till exempel drivmedel, trängsel-/broavgifter samt parkering.

TCO – den totala kostnaden

Idag talar man ofta om en bils TCO (Total Cost of Ownership), det vill säga den totala kostnaden för att äga en bil. Här räknar man alltså in såväl skatt och försäkring som drivmedel, service med mera.

Anledningen till att TCO är intressant är för att en bil som kostar mer i inköp kan ha lägre TCO än en bil som kostar mindre i inköp.

Elbilar är ett tydligt exempel på detta – de kan kosta mer i inköp än en bensinbil men tack vare deras låga ägandekostnader i övrigt blir de billigare sett ur ett längre perspektiv.

Vill du lära dig mer om TCO och hur man räknar rekommenderar vi artikeln TCO för tjänstebil – därför är kalkylen så viktig.

Vi hjälper dig välja tjänstebil
Varje gång vi ser den här bilden tänker vi ”Den var så här stor, mellan ööögona”. I verkligheten handlar det förstås om storleken på något som behöver gå in i företagets nya tjänstebil, men det är inte lika kul.

Köpa tjänstebil

Är du på jakt efter att köpa eller leasa en tjänstebil? Våra kunniga bilsäljare och företagsrådgivare hjälper dig gärna. Vi har ett stort utbud att både personbilar och transportbilar som kan anpassas helt efter ditt företags behov.

Du kan också läsa vår artikel Tänk på detta när du väljer företagsbil för att få tips inför köpet, inklusive fem tjänstebilsfällor du bör undvika.


Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Senast uppdaterad: 2024-01-16

Bilbolaget

2023-12-12

Relaterade artiklar Se alla

Skillnaden på förmånsbil, tjänstebil och personalbil

Det är stora skillnader mellan tjänstebilar, förmånsbilar och personalbilar, framför allt i hur de får användas och vad de kostar.

TCO för tjänstebil – därför är kalkylen så viktig

TCO är ett sätt att beräkna alla kostnader för företagets bilinnehav. TCO-kalkylen hjälper dig välja den mest kostnadseffektiva tjänstebilen.

Tänk på detta när du väljer företagsbil

Att välja företagsbil kan vara svårt. Vi berättar vad du ska tänka på när du väljer bil till företaget och vilka fällor du ska undvika.

Beräkna förmånsvärde – regler 2024

Regler 2023: Så räknar du ut förmånsvärdet på en bil (det enkla sättet tar 60 sekunder) och tar reda på vad du som förare ska betala.

Se alla